O nás

O projekte Mystérium života

13770508_1239182049434321_578872922071924779_n„Mystérium života“ bolo v minulosti prísne stráženým tajomstvom, prístupným len vysokým kňazom a vyvoleným zasvätencom, udržiavané celé tisícročia v úzkych kruhoch šamanských línií a uzavretých komunitách, či najrôznejších rádoch.

Podľahnutie chamtivosti, túžbe po moci, „bohatstve“ a kontrole však zapríčinili úpadok niektorých zasvätených a poznanie bolo zneužité „mocnými“ (ktorých moc pramení práve z tohto poznania) na ovládanutie a zotročenie slobodných bytostí, ktorými ľudia bezpochyby sú. Zotročeniu a neslobode však podliehame len vďaka nevedomosti a aj to bol jeden z dôvodov prečo bolo mystérium utajované.

Časy sa však menia a spolu s energiami transformácie prichádza aj doba veľkého odhalenia. A tak je dnes toto veľké Mystérium života prístupné každému bez výnimky. Oslobodenie prichádza s poznaním a poznanie je cestou ku slobode.

Na týchto základoch vznikol projekt úplne prirodzene ako podpora tohto transformačného procesu. Za úlohu si kladieme zvyšovanie povedomia ľudí o skutočnosti prostredníctvom prednášok, kurzov, seminárov, besied, ako aj individuálneho poradenstva a konzultácií. Dôraz kladieme hlavne na individuálnu cestu jednotlivca a jeho podporu pri odhaľovaní toho kým naozaj je a čím je v skutočnosti fyzický svet, ktorý žiaľ vačšina z nás považuje za jedinú možnú a úplnú realitu.

Cieľom našej činnosti je primárne INŠPIRÁCIA k uchopeniu vlastnej podstaty a tým obsiahnutie svojej sily, ktorou disponuje každá ľudská bytosť. Prednášky sú zamerané na prezentáciu a poukazovanie na základné princípy života v stručnej a čo najzrozumiteľnejšej forme.

Na záver snáď už len podotknúť, že sa tu nejedná o žiadny náboženský koncept, či učenie. Mystérium života pramení z nekonceptuálneho čistého poznania a individuálnej skúsenosti.

Táto stránka je určená všetkým vážnym hľadačom Pravdy a skutočného poznania.