Ako zmeniť svet

Na úrovni vedomia súčastnej spoločnosti prevláda stále názor, že na to aby bolo možné uskutočniť zmenu, je nutné zmeniť všetkých naokolo. Každý by chcel menit svojho suseda, kamaráta, brata atď. Ale zabúdame na seba a na to, že skutočná zmena prichádza z vnútra a jedinou cestou je inšpirácia.

Buďte inšpiráciou pre ľudí u ktorých chcete vidieť zmenu a umožnite im slobodne si zvoliť svoju cestu. Sami z vlastnej vôle sa začnú meniť od základu, iba preto, že môžu a chcú.

Základom skutočnej zmeny sme my sami, teda každý jeden z nás – individuálne. Sme piliermi podopierajúcimi celok – kolektív. Pre úspešné zavŕšenie zmeny je potrebné si to plne uvedomiť a konať v súlade s týmto poznaním.