Aktivácia tretieho oka, šišinky (963Hz)

Frekvencia 963Hz je vhodná k prečisťovaniu a aktivácii orgánu, ktorý nazývame epifýza, pineálny orgán, česky šišinka, anglicky pineal gland, či odborne corpus pineale.