Anketa

Aký čas konania prednášok a kurzov vám najviac vyhovuje? Je možné označiť viacero odpovedí.