Kto vedie prednášky?

Kto vedie prednášky a kurzy?

S touto otázkou sa síce nestretávam často, ale sporadicky k nej dôjde, a po tej poslednej som sa rozhodol k nej napísať toto krátke zhrnutie.

Zrozumiteľnosť priamej odpovede na túto otázku komplikuje fakt, že ju kladie vedomie ukotvené z veľkej časti v mentálnych vzorcoch (otázka pramení z mysle – samotné vedomie takéto odpovede nepotrebuje) a myseľ očákava rámcové odpovede v škatuľkách: „Moje meno je Tomáš, mám toľko rokov, vyštudoval som takú školu a absoloval také kurzy pod vedením takého učiteľa, mám taký diplom a certifikát, venujem sa tomu a tomu. Robím to už toľko rokov… atď. atď.“ Lenže toto všetko nie som JA a nevypovedá to ani nič o tom KTO kurz vedie. Dokonca to nevypovedá komplexne ani o tom, čo viem, robím a na akej úrovni. Všetky vyvodené závery z takto podaných informácií sú len predpoklady prameniace z určitých predstáv (konštruktov), s ktorými si tie informácie stotožňujeme.

Ale aby som aspoň z časti uspokojil aj pýtajúcu sa myseľ, predkladám stručný príbeh mojej cesty do bodu, v ktorom sa aktuálne nachádzam.

Ako to všetko začalo

Napriek tomu, že som po zmysle života pátral prakticky od vtedy, ako som si začal uvedomovať vlastné bytie, tak som sa k vnútornej ceste človeka dostal len pred pár rokmi. Celkom nečakane, ale o to intenzívnejšie, vďaka jednej úžasnej bytosti, ktorej stretnutie bolo pre mňa podmienkou prebudenia. V momente precitnutia do stavu čistej bezpodmienečnej lásky som mal možnosť nahliadnuť na samotnú podstatu bytia. Toto poznanie bolo natoľko šokujúce, že to absolútne rozbilo všetky moje dovtedajšie domnienky a názory na to, čím je svet a ľudia v ňom (poznanie, že svet je v ľudoch a nie naopak prišlo až neskôr 🙂

Tieto skúsenosti majú však zvyčajne len dočasný charakter, aj keď na našom pohľade na svet zanechávajú hlboké a neprehliadnuteľné stopy. Okamžite som však pochopil, že ďalšie kroky v mojom živote už musím urobiť sám a nikto ich nikdy nemôže urobiť za mňa. Vtedy som sa začal venovať intenzívne meditácii a lucídnemu snívaniu, ktoré vniesli počas rokov praktikovania do môjho vedomia nesmierne obohatenie a poznanie, najmä o charaktere a povahe našej podstaty vedomia a prostredia, v ktorom žijeme.

Znovuzrodenie

Zavŕšením (z aktuálneho časo-priestorového hľadiska, ktoré je v skutočnosti len ďalším míľnikom) tejto cesty bol dlhodobý pobyt v tme, pri ktorom som definitívne pochopil skutočnosť (v pravom slova zmysle) a od toho sa odvíjajúcu iluzórnosť „reality“, v ktorej žijeme, rovnako ako podstatu toho, kým naozaj sme.

Toto zlomové poznanie mi prinieslo aj rozpoznanie EGA a oddelenosti mysle, ktoré viedlo časom k strate osobných túžob a konaniu v prospech celku. V naladení na vyššie vedomie som (tu už začínam používať termín „sme“) následne založil projekt Mystérium života (www.mysteriumzivota.eu), ktorý reflektuje najvyšší zámer na podporu poznania a rozširovanie povedomia ľudí o vlastnej podstate a existencii ako takej. Poznanie skutočnosti vedie totiž k pozdvihnutiu a vzostupu kolektívneho vedomia ľudstva a Zeme do vyšších vibračných úrovní. Súbežne s týmto projektom vznikajú stále nové a ďalšie špecifickejšie zamerané odnože tohto projektu, ktoré vo fyzickej rovine zakladám a vediem s čistým zameraním na podporu uvedomenia v súlade s najvyšším zámerom. Zatiaľ spomeniem aspoň niektoré z nich, ako lucidnesny.sk, EZOznamka, Harmonizácia v liečivej pyramíde, Nová Zem a pod. Viac informácií o nich prinesiem priebežne a ďalšie budú postupne pribúdať.

Realizácia

V súčastnosti je predmetom mojej realizácie práve účasť na týchto projektoch a inšpirácia k podpore vášho zámeru vlastného individuálneho poznania. V žiadnom prípade ním nie je predávanie akéhokoľvek učenia, či nárokovanie si absolútnej pravdy. To by bolo v priamom rozpore s poznaním, ktoré som mal možnosť zatiaľ nadobudnúť. Pretože poznanie skutočnej podstaty a reality je výsostne individuálnou nesprostredkovateľnou skúsenosťou, ku ktorej sa musí dopracovať každý sám.