Naše projekty

Lucídne sny a astrálne cestovanie

Lucídne sny a astrálne cestovanie ako najprístupnejšia alternatíva k odhaleniu podstaty iluzórnej reality a samého seba. Články, kurzy, postrehy, prednášky, diskusie.

ldadv

FB stránka Lucídne sny a Astrálne cestovanie

ldadvfb


Výklad a zdieľanie snov

Skupina slúži hlavne na výklad symboliky, vzájomné zdieľanie snov a inšpiráciu k činnostiam v lucídnych snoch.

vykladadvfb


EZOznamka

poznávanie, stretávanie, spoločné aktivity a projekty

ezoadvfb

Skupina slúži primárne na vzájomné spoznávanie hlboko vnímajúcich bytostí, ktoré si z akéhokoľvek dôvodu želajú zdieľať pocity a časopriestor s podobne zmýšľajúcou skupinou, či jednotlivcom. Nie je to tu však iba o hľadaní potenciálneho partnera, ale aj priateľa, niekoho na výlet do prírody, rozhovor, či cestovanie, alebo skupinky ľudí s rovnakým záujmom a cieľom pre rôzne aktivity a projekty.