Nová Zem – Raj na Zemi

Nová Zem – Raj na Zemi

K dosiahnutiu tohto želaného stavu ľudstva na Zemi stačí tak málo… iba si uvedomiť, že podstata nášho spoločného vedomia a bytia je jedna a toto Jedno sme v podstate my sami zažívajúci vzájomne seba samých vo svetoch oddelenosti.

Všetko čo potrebujeme je iba dostatočne prehĺbiť vnem samého seba a ostatné príde samé… súcit, láska, pochopenie, zhovievavosť a múdrosť.

V tomto momente prichádza uvedomenie toho, že pre seba samého chceme predsa vždy iba to najlepšie a zároveň nedáva zmysel chcieť pre iného niečo menej, alebo horšie ako pre samého seba.

Keď si toto uvedomí ľudstvo na úrovni kolektívneho vedomia, tak bude chcieť každý pre každého vždy len to najlepšie a najkrajšie, pretože bude vedieť, že to chce pre samého seba a cez súcitnú vnímavosť sa to k nemu všetko vždy vráti späť. Potom z toho vznikne prúd toho najlepšieho a najkrajšieho volne plynúceho skrz oddelené vedomia od jedného k druhému, vnímané týmito oddelenými vedomiami na všetkých úrovniach bytia a zároveň aj na najhlbšej úrovni jedinej podstaty (obsiahujúcej všetko), ktorou sme v konečnom dôsledku práve my sami.

 

Múdrosť

Múdrosť

Múdrosť nie je záležitosťou individuálneho oddeleného ponímania sveta a nachádza sa mimo všetky intelektuálne koncepty/poznanie. Skutočná múdrosť pramení z nadzmyslového vnímania, ktoré ďaleko presahuje našu myseľ (rozumej oddelené vedomie = vedomie stotožnené s myšlienkami JA) a tak aj obmedzenú predstavivosť a fantáziu, ktoré sú produktom mysle a súčasťou tohto stotožnenia. Ak si niekto privlastňuje múdrosť, ešte ju nedosiahol a teda ani nepochopil. Oddelené vedomie toho principiálne nie je schopné. Ako však naše vedomie stúpa a rastie (=obsiahuje samého seba), sami sa postupne stávame touto múdrosťou, ktorá je doménou absolútna a preto je aj múdrosťou absolútnou (neohraničeným a nekonečným vedením/vedomím).

Les ako vnímajúce vedomie

Les ako vnímajúce vedomie

Pristupujme k lesu s rovnakou úctou a rešpektom ako ku všetkým živým stvoreniam na tejto planéte a výsledok takéhoto prístupu nám bude odmenou.

Každý z nás sa môže naladiť na jednotné vedomie lesa, ktoré je vnímavé a živé. Toto kolektívne vedomie, ktorého súčasťou je každý strom, vníma veľmi intenzívne všetko, čo sa v priestore lesa deje. Vníma, keď do priestoru lesa vstupujeme, ako sa tam pohybujeme, vníma dokonca vibračnú úroveň nášho vedomia a myšlienok. Dokáže rozpoznať náš zámer, aj aktuálne rozpoloženie. Les je jeden komplexný organizmus (či už na úrovni vedomia, alebo fyzickej hmoty), od ktorého je doslova zavislý život na celej Zemi vo forme v akej ho tu teraz poznáme.

Láska

Láska je TICHO, bez okázalých gest a zbytočných slov. Láska je vnimateľná, no nevysloviteľná.. nekonečná a neobmedzená.

Spoločnosť nám od narodenia ukazuje skreslené a falošné obrazy lásky, ktoré ľudia slepo prijímajú a interpretujú. Nežijú v láske, iba v stotožnení s predstavou o tom, ako by taká láska asi mala vyzerať. A tak si nezamieňajme zamilovanosť s Láskou. Láska nepotrebuje dôkazy, ani slová.

Majetnícke sklony, žiarlivosť, či obmedzovanie a výčitky akéhokoľvek druhu sú len prejavom slabosti, strachov a egocentrizmu. V skutočnosti nemajú s láskou absolútne nič spoločné. Skutočná Láska slobodu neberie, ale dáva.. je nezištná a bez očakávaní.

Láska je ako tento list, ktorý mi dnes spadol k nohám.. potichu, jemne a bez slov. Takmer nenápadne.. keby som nebol dostatočne pozorný, tak si ho možno ani nevšimnem.

A taká je láska.. preto buďme pozorní, otvorení a vnímaví. Aby Láska nezostávala nepovšimnutá.. aby TICHO nebolo prehlušené vonkajšími prejavmi zamilovanosti. Pretože TICHU musíš načúvať naozaj pozorne…

Zmysel života, najvyšší zámer, osud, karma a EGO

Pravdepodobne najintenzívnejšou otázkou ľudských bytostí na Zemi, je otázka o zmysle života a bola to aj jedna z najzásadnejších otázok môjho osobného poznania. Aký má vlastne život zmysel, prečo sme sa narodili do fyzickej reality, máme tu nejaké poslanie, alebo to všetko nemá vôbec žiadny význam? Existuje osud a všetko je predurčené, alebo je to všetko iba vecou náhody a šťastia?

Hľadaniu odpovedí som zasvätil prakticky celý svoj život (našťastie zatiaľ pomerne krátky :), aby som priebežne zistil, že som ich mal celý čas pred očami. Len najrôznejšie koncepty mojej mysle mi nedovolili uvidieť nesmiernu jednoduchosť týchto odpovedí. V skratke povedané, zmyslom života je samotný život. Prítomné a bdelé bytie v existencii, zažívanie a vnímanie nekonečnej rozmanitosti stvorenia v celej jeho kráse. Konať v súlade so životom tak, aby sme boli šťastní a cítili, že žijeme. Že robíme to, čo nás naozaj baví a napĺňa. Slobodne si volíme, čo chceme v živote robiť a keď bude pre nás najväčším šťastím sedieť celý život zatvorení v pivnici, tak je to zmyslom vášho života. Aký zmysel životu sami dáte, taký bude mať. Aj keď toto je samozrejme extrémny a málo pravdepodobný príklad, keďže túžbou duše je zažívať a poznávať možnosti, ktoré jej stvorenie a pobyt v tejto sfére ponúka Čítať viac

Vianoce ako oSláva svetla a vítanie lásky v našich srdciach

Prechádzajúc dnes okolo stoviek vyrúbaných stromov, som si opäť raz uvedomil akým spôsobom vnímame tento sviatok pokoja, radosti a lásky cez konzum a povrchnosť. Nakúpiť dary, postaviť stromček, urobiť výzdobu, poriadne navariť, aby sme sa mohli prejesť a bolo nám potom ťažko celý večer a nakoniec skončiť pri nejakom nie príliš obohacujúcom programe v televízii, ktorý nás len oberá o pozornosť, ktorú by sme mohli venovať sebe a svojim blízkym.

Nepotrebujeme stromčeky, ani hmotné dary, či iné symboly vianoc, alebo iných sviatkov. Skutočnú sviatosť nosíme totiž všetci v srdci a jediné, čo sa musíme opäť naučiť je vnímať ju v sebe, tak ako aj v iných. Myslite na to, že živý stromček musel niekde vyrásť (niekoľko rokov) a vy ho použijete na dva týždne a vyhodíte do smetí. Niekde som zachytil aj možnosť takýto stromček opäť po použití zasadiť, poohliadnite sa po tejto alternatíve, ak už stromček naozaj potrebujete. Umelý je zas len ďaľšou produkciou plastu, ktorý sa tiež po čase iba vyhodí. Čítať viac

Intuícia

Male head with an open third eye in the middle of its forehead. Digital illustration.

Všetci ju máme, no len málokomu z nás je úplne jasné o čo presne ide. Intuícia ako taká sa samozrejme netýka iba žien, akurát ju ženy intenzívnejšie vnímajú a sú otvorenejšie „hlasu“, ktorý k nám v podobe „intuície“ (ako sme si to nazvali) z hĺbky prehovára. Je to v podstate kanál, cez ktorý vnímame naše vyššie JA (podstatu), už ako si to nazveme. Je to „hlas“ nás samotných prehovárajúci k nám z vyššieho vedenia prostredníctvom pocitov.

Pocity sú formou komunikácie v rámci sfér nachádzajúcich sa mimo iluzórnu realitu vonkajších foriem, s ktorou sa stotožňujeme, a my sa musíme naučiť tento druh komunikácie používať a interpretovať. Preto je tak veľmi dôležité tieto pocity vnímať, prijímať a zosilňovať ich. Čím častejšie a intenzívnejšie venujeme pozornosť týmto pocitom, tým viac si trénujeme vnímanie „intuície“.

Keďže naša podstata sa nachádza v inej rovine vnímania/vedomia ako naše súčastné obmedzené vedomie na úrovni fyzickej hmoty, tak má prístup k nepredstaviteľne širšiemu poľu možnosti, cez ktoré vníma v podstate čokoľvek na úrovni podstaty. To znamená, že vníma samotnú skutočnosť bez toho, aby k nášmu vedomiu putovala informácia cez filtre s ktorými sme sa počas našich životov stotožnili a tak nám prostredníctvom týchto pocitov sprostredkúva priamy vnem konkrétneho rozhodnutia, situácie, osoby, predmetu atď.

Vnímanie skutočnosti je na úrovni vnímania bežných ľudí obyčajne skreslené, alebo úplne skryté kvôli všetkým presvedčeniam, filtrom a obmedzeniam, ktoré sme počas života nadobudli. Jednoducho, ak do ruky vezmeme otrávené jablko, ktoré je navonok krásne, čisté a lesklé (v dnešnej dobe naozaj nemusíme chodiť po inšpiráciu do rozprávok), tak naše vyššie JA vníma podstatu tohto otráveného plodu a nenechá sa oklamať krásnym obalom. Ak sme dostatočne vnímaví, tak prídeme veľmi rýchlo na to, že toto krásne jablko jednoducho pre konzumáciu vhodné nie je a toto sa samozrejme týka všetkého. Neskôr ak si vycibríte vnímanie tohto vnútorného hlasu, tak môžete kľudne nakupovať intuitívne a môžte si byť istý, že nakúpite to najlepšie možné pre vaše telo, nehovoriac o tom, že odhalíte akékoľvek klamstvo, či zavádzanie zo strany ľudí. Dokážete predvídať skutočnosti, vyhnúť sa nebezpečenstvu atď. Toto vnímanie nám prináša neobmedzené a zatiaľ nepredstaviteľné možnosti.