Energetická práca s kryštáľmi

Mnoho ľudí dnes pociťuje prirodzenú túžbu sa obklopovať drahými kameňmi (či už vo forme samostatných kryštálov alebo vsadených do šperkov), ktoré disponujú na rozdiel od klasickej horniny usporiadanejšou vnútornou štruktúrou, vznikajúcou v extrémnych podmienkach milóny rokov. Dokonalá kryštalická mriežka ich prirodzene predurčuje ako vhodné fyzické médium k uchovávaniu a vyžarovaniu energetickej informácie.

Takéto nerasty následne priebežne interagujú s okolitými morfogenetickými poliami, ktorými sú bez našej vedomej práce náhodne programované, čo nie je úplne žiadúce. Práve z dôvodu prospešného vyladenia týchto energeticko-informačných tokov je veľmi prínosné a vhodné sa naučiť s kryštálmi pracovať a vedome ich pôsobenie usmerňovať a programovať na kvantovej úrovni.

Možnosti využitia:

• programovanie na podporu zdravia, liečebných a regeneračných procesov

• energetická ochrana a očista ľudského, či zvieracieho bio poľa – kryštál nás chráni pred tzv. energetickými upírmi, pri stretnutiach s negatívnymi ľudmi, čo nám odsávajú energiu, alebo pred nízkovibračnými myšlieknovými formami, ktoré na nás môže (aj nevedome) vysielať napr. kolega v práci

• odtienenie a energetická ochrana celých priestorov, bytov, kancelárií a pod. – podľa typu kryštálu dokáže vyžarovanie ochrániť pred nízkovibračnými energetickými formami aj celé priestory, ktoré napr. navštevuje veľa ľudí, čo si so sebou prinesú aj rôzne naladenie, prípadne napomáhajú harmonizovať bytové priestory

• podpora koncentrácie a bdelého vedomia – ak sa potrebujeme na niečo silne sústrediť, vhodné pri meditáciách a koncetračných cvičeniach, rovnako ako pri práci, či učení a pod.

• posilnenie vôle konať určitým spôsobom (napr. pomoc pri závislostiach) – do kryštálu sme schopní uložiť konkrétny zámer, ktorý bude podporovať našu vôlu vytrvať a sústrediť sa na konrétny cieľ

• posilnenie a harmonizácia partnerských/rodinných vzťahov – či už ochranou priestorov, alebo správnym naprogramovaním, nám môžu kamene napomôcť upevniť vzťahy, predchádzať konfliktom a celkovo vytvárať prijémnú atmosféru

• programovanie vody pomocou kryštálov – tekutiny sú vo všeobecnosti výborným nosičom informácie a pomocou kryštálov ju vieme ľahko naprogramovať a jej pitím ešte posilniť konrétny program

• harmonizácia čakier – aktivácia, očista, posilnenie energetických centier a ich vzájomného prepojenia
• v neposlednej rade je kryštalická forma schopná projektovať na úrovni fyzickej sféry vyššie vedomie a prípadne sprostredkovať prastaré vedenie, ktoré je nám vlastné, len sme zabudli ako sa k nemu prinavrátiť a znovu ho žiť

Obsah kurzu:

Výber kameňov – povieme si ako správne vybrať najvhodnejší kryštál/kameň na konkrétne účely použitia (tvar, veľkosť, typ, čistota, forma atď.)

Očista – Ako kryštál energeticky očistiť a zbaviť starých programov, ktoré nechceme aby na nás pôsobili. Každý nový kameň je vhodné na začiatok úplne očistiť od nazbieraných informacií, ktoré na seba nachytal v priebehu svojej „životnej“ púte.

Spôsoby použitia – Povieme si na aké najrôznejšie účely môžeme v energetickej praxi kryštál využiť.

Nabíjanie – Očistený kameň potrebujeme následne nabiť a posilniť určitým zámerom, alebo len čistou energiou (napr. zo slnka).

Programovanie – Ukážeme si ako konkrétne túto energetickú matricu následne pozmeniť a vložiť do kryštálickej mriežky, tak aby v ňom vytrvala a blahodárne na nás dlhodobo pôsobila.

Pokročilá práca s kryštálmi:
Stavba kryštálových gridov (tzv. energetických sietí), ktoré po správnom usporiadaní a následnej aktivácii, znásobujú pôsobenie týchto kryštálových matríc.

Aktivácia, udržiavanie a nabíjanie týchto energetických sietí


Miesto: LaMond Centrum, Nevädzová 4, Bratislava

Čas: sobota 13. apríla od 16:30 do 20:00

Cena: 20€ (pri platbe vopred) – 25€ na mieste

Pre obmedzený počet miest vám odporúčame si rezervovať miesto vopred. Bez tejto rezervácie vám nevieme zaručiť, že sa budete môcť kurzu zúčastniť.

Intenzívny kurz: Lucídne sny – Brána k poznaniu (techniky)

Milí priatelia, srdečne vás všetkých po roku opäť pozývame na ďalší intenzívny kurz Lucídneho snívania a astrálneho cestovania – Brána k poznaniu, zameraného na konkrétne techniky dosahovania bdelosti v snoch, mimotelových zážitkov, astrálnej projekcie a práce so snovým prostredím a snovými postavami.

Seminár je vhodný pre každého bez rozdielu a účasť na úvodnej prednáške nie je podmienkou.

Čas: sobota 23. marca 2019 o 10:30 hod.

Miesto: La Mond Centrum, Nevädzova 4, Bratislava

Energetická očista a práca s éterickou energiou

Stav, v ktorom sa naše vedomie počas meditácie nachádza, je najlepším odrazovým mostíkom pre mnoho ďalších činností, od pozorovania a prehlbovania uvedomenia si skutočnej reality, až po energetickú prácu, liečenie a vedomú manifestáciu našich zámerov.

V úvodnej časti tohto kurzu s názvom „Úvod do praktickej meditácie a vedomej realizácie“ sme si ukázali základné techniky pre prácu s dychom a pozornosťou, ako dokonale uvolniť svoje fyzické telo a ako prehlbovať a trénovať schopnosť koncentrácie a vizualizácie.

Pokračovanie tohto kurzu bude venované pokročilejším technikám, kde sa už od samotnej meditácie, ako základného predpokladu pre ďalšiu prácu s naším zámerom, odrazíme do priestoru realizácie. Tento kurz je otvorený a prístupný pre všetkých záujemcov, účasť na predošlom kurze nie je podmienkou. Úvodnú časť záznamu z predošlého kurzu si môžete vypočuť TU.

V prípade potreby si základné informácie pre vstup do meditatívneho stavu v rýchlosti zopakujeme a cez všetky cvičenia vás hlasom prevediem.

 

Čo nám umožňuje práca s éterickou energiou?

V skratke sa dá povedať VŠETKO! Éterická energia, éter, prána, živa, čchi, ki, mana atď. je pôvodná zdrojová energia neustále vyživujúca naše vedomie, fyzické telo a v konečnom dôsledku celé stvorenie ako také a všetko čo JE. Bez tejto energie by nebol život, ani svet. Energia sama o sebe je však vždy len energiou a to čo ju usmerňuje a formuje do konkrétnych prejavov je ZÁMER – sila, ktorú sme ako bytosti schopné tvoriť dostali do vienka a jediné čo nám zostáva, je naučiť sa tento dar zmyslupne využívať.

Na kurze si teda prakticky ukážeme ako túto energiu uchopiť a naučiť sa ju postupne používať v prospech nášho zdravia, očisty, ochrany, či manifestácie rôznych zámerov.

 

Energetická hygiena

  • Očista vlastného energetického biopoľa (aury) – tak ako si každý deň umývame naše fyzické telá, tak by sme sa mali starať aj o čistotu našich energetických tiel. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že energetické telá bežných ľudí sú zanesené najrôznejšími parazitickými formami a chumáčmi nízkovibračných energeticko-informačných polí, ktoré negatívne ovplyvňujú náš každodenný život. V tejto časti si ukážeme ako svoje energetické telá zbaviť týchto nežiadúcich foriem a opäť nadobudnúť pocit čistoty, pohody a šťastia.
  • Energetická očista priestorov – jemnohmotná sféra, ktorá nás neustále a všade obklopuje je plná už vyššie spomínaných nízkovibračných energetických foriem, ktoré okrem iného produkujeme aj sami a ľudia okolo nás. Rôzni neprajníci, kolegovia, ale aj rodinný príslušníci a partneri. Stačí chvíľková nepozornosť, či nízkovibračné emocionálne rozpoloženie (napr. pri sledovaní správ) a energetický výron, ktorý automaticky generuje takéto mentálne formy je na svete. Pravidelná očista priestorov, v ktorých žijeme a často sa pohybujeme, by sa mala stať súčasťou našich životov, rovnako ako klasické vysávanie, či utieranie prachu. Predstavíme si viacero techník.
  • Energetická ochrana – ukážeme si ako sa pred prisatím a prienikom týchto energetických polí do našej aury brániť. Vytváranie energetickej ochrany, či už permanentnej alebo situačnej, vo chvíľach, kedy je to najviac potrebné. Napriklad pri stretoch s nízkovibračne naladenými ľudmi, nahnevaným susedom a pod. 🙂
  • Vedenie éterickej energie telom – pôvodná zdrojová energia je najčistejšia možná energia, ktorá je vôbec v celom stvorení dostupná. Je to prazáklad všetkého čo JE. Vedomé vedenie tejto energie našim telom zvyšuje schopnosť prijímať túto energiu, odbúrava energetické bloky a zároveň aj čistí a lieči. Táto energia totiž opravuje a vyrovnáva všetky energetické nezrovnalosti, na ktoré v našom tele narazí. Ozdravuje naše telo na najhlbšej úrovni a zároveň si pri tom trénujeme našu pozornosť. Telo miluje, keď mu skutočne venujeme pozornosť.
  • Posielanie univerzálnej éterickej energie (nie vlastnej) na diaľku iným osobám – éterickú energiu môžeme smerovať kam len chceme a tak ju dokážeme usmerniť napríklad aj pre iných ľudí, našich blízkych a pod. Môžeme ich takto liečiť, posilňovať, či energetizovať. Dôležité je však naučiť sa využívať a posielať univerzálnu energiu, aby sme sa pri tom nezbavovali tej vlastnej.

Čas: nedeľa 21. mája od 16:00 do 19:00
Miesto: YOGA House, Panenská 33, Bratislava
Cena: 15€ (pri platbe vopred) – 20€ na mieste

Všetkých potenciálnych záujemcov o účasť na kurze poprosím o vyplnenie prihláškového formuláru, alebo aspoň zaslanie emailovej adresy, aby sme vám mohli ešte pár dní pred kurzom zaslať podrobnejšie informácie.

FB Event » Prihláška »

Umenie milovať – Láska, vzťahy a sexualita

Milí priatelia, srdečne vás všetkých opäť pozývame na ďalšiu tematickú prednášku z cyklu Mystérium života, ktorá bude ako zásadná téma zároveň aj zavŕšením prvého ročníku tejto aktivity na Slovensku. Máj je vraj mesiacom lásky a v dobe prebiehajúcej transformácie tak aj príhodným časom pozrieť sa na lásku a vzťahy v novom svetle. Aby sme už viac nepotrebovali „mesiace, či sviatky lásky“, aby sa láska stala každodennou a prirodzenou súčasťou našich životov a medziľudských vzťahov. O láske sa totiž veľa hovorí, no v skutočnosti len málokto naozaj chápe  o čo ide.

Každé jedno z týchto stretnutí je súčasťou skladačky a touto prednáškou sa dostávame k centrálnej časti, ktorá prepája všetky tieto aspekty do jednej ucelenej mozaiky zvanej bytie. V súčasnosti je nám intenzívnejšie umožnený vstup do novej reality, ktorá je postavená na opätovnom rozpomenutí sa a pochopení základných princípov bytia, toho kým naozaj sme, odkiaľ pramení naše vedomie a čo je neoddeliteľnou súčasťou našej existencie.

Nech je vám celý tento projekt, stránky a prednášky inšpiráciou na ceste za skutočnou slobodou a rozpoznaním podstaty tejto veľkolepej hry, ktorej sa dobrovoľne účastníme.

 

o Láske

Povieme si o tom, čo je skutočná láska a čo naopak láskou nie je.

Ako vyzerá bezpodmienečná láska a jej prejavy.

Prečo je súcit tak dôležitým faktorom pre pestovanie bezpodmienečnej lásky.

Sebaláska ako základ prijatia a dávania lásky.

Prečo je rovnako dôležité naučiť sa lásku nie len dávať, ale aj prijímať.

Láska ako SLOBODA a umožnenie plného, neobmedzeného prejavenia individuálneho vedomia.

 

o Vzťahoch

Vzťahy ako myšlienkové konštrukty a obmedzujúce formy, s ktorými sa stotožňujeme.

Súčasné vzťahy ako výmenný obchod, manipulácia a boj o moc.

Ako sa vysporiadať s rozdielmi medzi mužským a ženským vnímaním vzťahov.

Odkiaľ vo vzťahoch pramení žiarlivosť a čo je jej príčinou.

Nevera a podvádzanie – ako to naozaj je.

Podmienené konanie vo vzťahoch prameniace z nevedomých vzorcov.

Ako nájsť partnera, ktorého v živote potrebujeme.

Dvojplameň/spriaznená duša/karmický partner

A hlavne si predstavíme najvyšší potenciál vzťahov ako interakcie dvoch bytostí na úrovni duše.

 

o Sexualite

Súčastný stav sexuality na Zemi

Monogamia/polygamia/otvorené vzťahy

Miluj svoje telo – prijatie

Výber sexuálnych partnerov

Energetická podstata sexuálnej interakcie

Mechanická sexualita vs. vnímavá vnútorná sexualita

Hanba, hanblivosť, pocit viny a iné bloky znemožňujúce nám prežívať uvoľnenú sexualitu.

Prijatie, uvoľnenie a vnímanie ako základ prirodzenej sexuality.

Opätovné uchopenie hlbokej sexualitu ako neoddeliteľnej súčasti našej prirodzenosti.

Milovanie ako hra a ako na to.

 

A keďže hovoriť o láske je ako obdivovať výklad cukrárne zvonku, tak to nebude len o slovách. Ráčte vstúpiť a ochutnať… 🙂 Pozvite aj svojich priateľov a známych, ktorých tieto témy zaujímajú, prednáška sa nebude opakovať…

Vstupné bude symbolických 5€ ako príspevok na chod a pokračovanie našej činnosti.

Čas: nedeľa 14. mája od 18:00 do 21:00
Miesto: YOGA House, Panenská 33, Bratislava

FB Event »

Úvod do praktickej meditácie a vedomej realizácie

Stav v ktorom sa naše vedomie počas meditácie nachádza, je najlepším odrazovým mostíkom pre mnoho ďalších činností, od pozorovania a prehlbovania uvedomenia si skutočnej reality, až po liečenie a vedomú manifestáciu našich zámerov.

meditacia

Meditácia ako prirodzený stav vedomia nám poskytuje nespočetné možnosti realizácie a blahodárne účinky, ktoré sa premietajú do všetkých rovín ľudskej existencie (fyzickej, psychickej, emocionálnej aj duchovnej). Praktikovanie meditácie nám zároveň napomáha k zotrvávaniu v prítomnej bdelosti (ktorou vlastne sama o sebe je) a tá je práve kľúčovým faktorom na ceste k poznaniu samého seba, teda toho kým naozaj sme. Zároveň je tento stav veľmi prínosný pre „snívačov“ a výrazne zvyšuje pravdepodobnosť dosahovania bdelosti počas snovej fázy a realizovanie tzv. lucídneho snívania (viac na www.lucidnesny.sk), teda stavu v ktorom si plne uvedomujeme, že snívame.

Kurz je určený najmä pre začiatočníkov a stredne pokročilých, čo by chceli s meditáciou začať, alebo prehĺbiť svoje znalosti a naučiť sa aplikovať a využívať meditáciu prakticky pre konkrétne účely.

Prínosy meditácie:

– rýchlejšie zotavenie po náročnom dni
odstránenie stresu a zníženie množstva stresových hormónov
– zníženie krvného tlaku
posilnenie a prevencia atrofie mozgu
– spomalenie tvorby voľných radikálov i starnutia
– posilnenie imunitného systému
synchronizácia ľavej a pravej hemisféry mozgu
– zmiernenie symptómov predmenštruačného syndrómu (PMS)
– zvýšenie kreativity a schopnosti vnímať intuitívne
– zlepšenie schopnosti rozumieť sebe aj iným
– lepšia regenerácia organizmu
– odstránenie úzkosti, náladovosti a emočná stabilita
– budovanie sily vôle a sebavedomia
– zlepšenie pamäte,  koncentrácie i schopnosti učiť sa novým veciam
– objavenie  vlastného potenciálu a vnútorného zdroja šťastia
– súcit, vďačnosť a pochopenie, kozmické uvedomenie, zlepšenie kvality našich vibrácií
– zvýšenie bdelosti v prítomnom okamihu a mnoho ďalších…

Obsah kurzu:

• Na úvod si vysvetlíme, čo je to vlastne meditácia a prečo je vhodné ju praktizovať.
• Povieme si, čo je to prítomný okamih, ukážeme si ako vyzerá bdelé vedomie a ako ho počas dňa stabilizovať a prehlbovať.
• Naučíme sa intuitívne poznať a dosiahnuť najprirodzenejšie držanie a polohu tela pre zlepšenie prúdenia energie a stability vedomia
• Ako dosiahnuť dokonalé uvolnenie tela aj mysle.
• Stav nezaujatého pozorovateľa, čo to znamená a k čomu je to dobré.
• Prakticky sa naučíme cvičenia na podporu koncentrácie, ktorá je pre meditáciu nevyhnutná.
• Ukážeme si cvičenia na zdokonalenie vizualizačných schopností a ich konrétne využitie v praktickom živote.
• Základy manifestácie a vedomej tvorby vlastnej reality.
• Ako si sami sami zabezpečíte a energeticky očistíte priestor od negatívnych energíí a entít.

Miesto: YOGA House, Panenská 33, Bratislava

Čas: nedeľa 8. januára od 18:00 do 21:00

Cena: 13€

Pre obmedzený počet miest vám odporúčame rezervovať si miesto vopred. Bez tejto rezervácie vám nevieme zaručiť, že sa budete môcť kurzu zúčastniť.

 

Cesta k sebe – „KTO SOM?“

Milí priatelia, po dvoch výnimočne úspešných prednáškach a kurze, nie len na témy lucídneho snívania a astrálneho cestovania (záznam úvodnej prednášky nájdete tu https://youtu.be/mELVhiaPNSU) sa naša pozornosť presúva k hlavnej a najdôležitejšej téme celého projektu Mystérium života, ktorou je poznanie samého seba, teda toho KÝM naozaj SME.


Uchopenie samého seba – teda vlastného JA, je počiatočnou fázou plnohodnotnej cesty za skutočným poznaním a slobodou. Ale čo to vlastne znamená „uchopiť sám seba“, „obsiahnuť svoje JA“ a ako to celé urobiť? Ako reálne poznať KTO vlastne SOM a čo je to vlastne sloboda? Aj o tom sa budeme rozprávať na tomto seminári zameranom primárne na otázky týkajúce sa poznania svojej najhlbšej podstaty.

Dozvieme sa ako znovu uchopiť svoju silu, umožniť si byť a získať znovu plnú dôveru v seba, proces tvorenia vlastného „osudu“ a uvedomiť si dosah našich zámerov a myšlienok na svet a život.

Nosné témy ktorým sa budeme venovať:
• Podstata ľudskej bytosti – vlastné JA
• Vedomie – podvedomie – nadvedomie – nevedomie
• Ako prebieha tvorba vlastnej identity – zrkadlenie
• Životná rola a ďalšie role, ktoré v živote zohrávame
• Identifikácia s vonkajšími odrazmi/obrazmi
• Čo je to ľudska forma, trvalá a dočasná osobnosť
• Podstata mysle, myšlienka – tvorivý element a jej potenciál
• Myseľ – Ego – Duša – Duch – Archetyp – Zdrojové vedomie – Boh
• Podmienené konanie a reakcie ako podstatná súčasť neslobody
• Myšlienkové formy, vzorce správania, autopilot – strata vedomého kontaktu s vlastným JA
• Vzdor ako reakcia na nesúlad v konaní s najhlbším vnútrom
• Symbolický prejav podstaty v hmotnej forme – informácia
• Ako nám môžu sny napomôcť k rozpoznaniu vlastného JA a poodhaleniu podstaty iluzórnej reality
• Bdelé vedomie a roztrieštenosť vedomej pozornosti
• Čo je to prítomnosť – prítomný okamih
• Strata spojenia so sebou, podstatou a zdrojom života
• Čo sú to emócie a pocity, aký je medzi nimi rozdiel
• Súcit, empatia, súzvuk a harmónia
• Ako rozpoznať, čo je dobré a čo nie
• Skutočná Sloboda a jej obmedzujúce faktory
• Spolupráca, vzájomná podpora a súznenie ľudských bytostí
• V čom spočíva sila jednotlivca, ako ju uchopiť
• Ako realizovať vlastný potenciál a konať v naplnení šťastím a radosťou
• Východisko zo súčastnej situácie v ktorej sa ako ľudstvo nachádzame – kríza vedomia
• Zmyseľ ľudskej existencie (nie len) v hmote a prečo sme vlastne tu na Zemi
• Karma ako prejav kauzality a ako sa zbaviť karmických stôp

Okrem toho sa okrajovo dotkneme určite aj iných úzko súviciacich tém a bude záležať hlavne na vás akým smerom sa bude celý seminár uberať a čo presne vás bude zaujímať.

Podstatný priestor bude na semináry venovaný práve vašim otázkam, ktoré nám môžete prípadne aj predbežne zasielať na mailovú adresu mysterium.zivota@gmail.com, alebo priamo do pošty na našej stránke https://www.facebook.com/Mysterium-Zivota-1115140795204878/

Čas konania: sobota 26. novembra (14:30 – 18:00h)
Miesto: čajovňa Chillout Garden, Gunduličova 4, Bratislava

Vstupné dobrovolné