Cesta k sebe – „KTO SOM?“

Naša pozornosť sa postupne presúva k hlavnej a najdôležitejšej téme celého projektu Mystérium života, ktorou je poznanie samého seba, teda toho KÝM naozaj SME.

Uchopenie samého seba – teda vlastného JA, je neoddeliteľnou súčasťou plnohodnotnej cesty za skutočným poznaním a slobodou. Ale čo to vlastne znamená „uchopiť sám seba“, „obsiahnuť svoje JA“ a ako to celé urobiť? Ako reálne poznať KTO vlastne SOM a čo je to vlastne sloboda? Aj tomu sa venujeme na tejto prednáške zameranej primárne na otázky týkajúce sa poznania svojej najhlbšej podstaty.

Dozvieme sa ako znovu uchopiť svoju silu, umožniť si byť a získať znovu plnú dôveru v seba, proces tvorenia vlastného „osudu“ a uvedomiť si dosah našich zámerov a myšlienok na svet a život.

Zoznam hlavných tém podľa času:
00:00
– KTO SOM
01:15 – Proces transformácie vedomia
02:25 – Prázdne slová
04:20 – Individualita – JA SOM
04:50 – BOH
07:40 – Tvorba vlastnej identity – zrkadlenie (Identifikácia s vlastnými obrazmi/odrazmi)
11:10 – Stvorenie
12:35 – Duchovná sféra – archanjeli, božstvá atď.
16:45 – Život – veľké dobrodružstvo (nevedomosť-oddelenosť)
19:10 – Vibráčné sféry
22:10 – Zrodenie a vstup duše do fyzickej sféry
23:00 – Počatie nového života
24:30 – Tehotenstvo
30:45 – Život v Láske, šťastí a naplnení
31:15 – Túžba byť niekým / niečím (aj duchovným človekom)
33:35 – EGO
37:00 – Ako začať (38:30)
41:00 – Sebaanalýza – podmienené konanie
44:15 – Meditácia
49:15 – Lucídne sny – bdelosť
51:25 – Autopilot
54:40 – Manipulácia a vzťahy
58:40 – Otázka: „Prečo niekto vibruje vyššie a iný nižšie?“
59:15 – Strach (59:40)
1:03:35 – Otázka: „Môžu byť choroby zapríčinené nízkovybračnými myšlienkami a emóciami?“
1:05:20 – Karma a vytváranie karmických stôp
1:09:30 – Otázka: „K čomu vedie ukončenie karmického kolobehu?“
1:14:55 – Dvojplameň / duchovné dvojča
1:20:00 – Sny
1:21:20 – O projekte Mystérium života – kurzy
1:25:50 – Otázka: „Účel EGA, prečo existuje a prečo je -anti?“
1:29:20 – Otázka: „Dá sa zbaviť EGA?“
1:30:10 – Pozornosť – energia
1:31:50 – manifestácia nekonečného potenciálu (tvorba reality)
1:36:35 – Dobro a zlo
1:40:45 – Otázka: „Ako viem, že vnímam samého seba?“ (Pobyt v tme)
1:43:05 – Technika sebadotazovania – KTO SOM?
1:43:40 – Komunikácia s nadvedomím (podstatou – vyšším JA)
1:49:40 – Emócie vs. pocity
1:50:55 – Súcit
1:54:45 – Spolupráca a vzájomná podpora
1:56:50 – Dôležitosť každého jedného vedomia
2:00:00 – Osobná skúsenosť, hojnosť a najhlbšia túžba
2:04:00 – Najvyšší stav bytia v Láske a poďakovanie