Energetická práca s kryštáľmi

Mnoho ľudí dnes pociťuje prirodzenú túžbu sa obklopovať drahými kameňmi (či už vo forme samostatných kryštálov alebo vsadených do šperkov), ktoré disponujú na rozdiel od klasickej horniny usporiadanejšou vnútornou štruktúrou, vznikajúcou v extrémnych podmienkach milóny rokov. Dokonalá kryštalická mriežka ich prirodzene predurčuje ako vhodné fyzické médium k uchovávaniu a vyžarovaniu energetickej informácie.

Takéto nerasty následne priebežne interagujú s okolitými morfogenetickými poliami, ktorými sú bez našej vedomej práce náhodne programované, čo nie je úplne žiadúce. Práve z dôvodu prospešného vyladenia týchto energeticko-informačných tokov je veľmi prínosné a vhodné sa naučiť s kryštálmi pracovať a vedome ich pôsobenie usmerňovať a programovať na kvantovej úrovni.

Možnosti využitia:

• programovanie na podporu zdravia, liečebných a regeneračných procesov

• energetická ochrana a očista ľudského, či zvieracieho bio poľa – kryštál nás chráni pred tzv. energetickými upírmi, pri stretnutiach s negatívnymi ľudmi, čo nám odsávajú energiu, alebo pred nízkovibračnými myšlieknovými formami, ktoré na nás môže (aj nevedome) vysielať napr. kolega v práci

• odtienenie a energetická ochrana celých priestorov, bytov, kancelárií a pod. – podľa typu kryštálu dokáže vyžarovanie ochrániť pred nízkovibračnými energetickými formami aj celé priestory, ktoré napr. navštevuje veľa ľudí, čo si so sebou prinesú aj rôzne naladenie, prípadne napomáhajú harmonizovať bytové priestory

• podpora koncentrácie a bdelého vedomia – ak sa potrebujeme na niečo silne sústrediť, vhodné pri meditáciách a koncetračných cvičeniach, rovnako ako pri práci, či učení a pod.

• posilnenie vôle konať určitým spôsobom (napr. pomoc pri závislostiach) – do kryštálu sme schopní uložiť konkrétny zámer, ktorý bude podporovať našu vôlu vytrvať a sústrediť sa na konrétny cieľ

• posilnenie a harmonizácia partnerských/rodinných vzťahov – či už ochranou priestorov, alebo správnym naprogramovaním, nám môžu kamene napomôcť upevniť vzťahy, predchádzať konfliktom a celkovo vytvárať prijémnú atmosféru

• programovanie vody pomocou kryštálov – tekutiny sú vo všeobecnosti výborným nosičom informácie a pomocou kryštálov ju vieme ľahko naprogramovať a jej pitím ešte posilniť konrétny program

• harmonizácia čakier – aktivácia, očista, posilnenie energetických centier a ich vzájomného prepojenia
• v neposlednej rade je kryštalická forma schopná projektovať na úrovni fyzickej sféry vyššie vedomie a prípadne sprostredkovať prastaré vedenie, ktoré je nám vlastné, len sme zabudli ako sa k nemu prinavrátiť a znovu ho žiť

Obsah kurzu:

Výber kameňov – povieme si ako správne vybrať najvhodnejší kryštál/kameň na konkrétne účely použitia (tvar, veľkosť, typ, čistota, forma atď.)

Očista – Ako kryštál energeticky očistiť a zbaviť starých programov, ktoré nechceme aby na nás pôsobili. Každý nový kameň je vhodné na začiatok úplne očistiť od nazbieraných informacií, ktoré na seba nachytal v priebehu svojej „životnej“ púte.

Spôsoby použitia – Povieme si na aké najrôznejšie účely môžeme v energetickej praxi kryštál využiť.

Nabíjanie – Očistený kameň potrebujeme následne nabiť a posilniť určitým zámerom, alebo len čistou energiou (napr. zo slnka).

Programovanie – Ukážeme si ako konkrétne túto energetickú matricu následne pozmeniť a vložiť do kryštálickej mriežky, tak aby v ňom vytrvala a blahodárne na nás dlhodobo pôsobila.

Pokročilá práca s kryštálmi:
Stavba kryštálových gridov (tzv. energetických sietí), ktoré po správnom usporiadaní a následnej aktivácii, znásobujú pôsobenie týchto kryštálových matríc.

Aktivácia, udržiavanie a nabíjanie týchto energetických sietí


Miesto: LaMond Centrum, Nevädzová 4, Bratislava

Čas: sobota 13. apríla od 16:30 do 20:00

Cena: 20€ (pri platbe vopred) – 25€ na mieste

Pre obmedzený počet miest vám odporúčame si rezervovať miesto vopred. Bez tejto rezervácie vám nevieme zaručiť, že sa budete môcť kurzu zúčastniť.