Intuícia

Male head with an open third eye in the middle of its forehead. Digital illustration.

Všetci ju máme, no len málokomu z nás je úplne jasné o čo presne ide. Intuícia ako taká sa samozrejme netýka iba žien, akurát ju ženy intenzívnejšie vnímajú a sú otvorenejšie „hlasu“, ktorý k nám v podobe „intuície“ (ako sme si to nazvali) z hĺbky prehovára. Je to v podstate kanál, cez ktorý vnímame naše vyššie JA (podstatu), už ako si to nazveme. Je to „hlas“ nás samotných prehovárajúci k nám z vyššieho vedenia prostredníctvom pocitov.

Pocity sú formou komunikácie v rámci sfér nachádzajúcich sa mimo iluzórnu realitu vonkajších foriem, s ktorou sa stotožňujeme, a my sa musíme naučiť tento druh komunikácie používať a interpretovať. Preto je tak veľmi dôležité tieto pocity vnímať, prijímať a zosilňovať ich. Čím častejšie a intenzívnejšie venujeme pozornosť týmto pocitom, tým viac si trénujeme vnímanie „intuície“.

Keďže naša podstata sa nachádza v inej rovine vnímania/vedomia ako naše súčastné obmedzené vedomie na úrovni fyzickej hmoty, tak má prístup k nepredstaviteľne širšiemu poľu možnosti, cez ktoré vníma v podstate čokoľvek na úrovni podstaty. To znamená, že vníma samotnú skutočnosť bez toho, aby k nášmu vedomiu putovala informácia cez filtre s ktorými sme sa počas našich životov stotožnili a tak nám prostredníctvom týchto pocitov sprostredkúva priamy vnem konkrétneho rozhodnutia, situácie, osoby, predmetu atď.

Vnímanie skutočnosti je na úrovni vnímania bežných ľudí obyčajne skreslené, alebo úplne skryté kvôli všetkým presvedčeniam, filtrom a obmedzeniam, ktoré sme počas života nadobudli. Jednoducho, ak do ruky vezmeme otrávené jablko, ktoré je navonok krásne, čisté a lesklé (v dnešnej dobe naozaj nemusíme chodiť po inšpiráciu do rozprávok), tak naše vyššie JA vníma podstatu tohto otráveného plodu a nenechá sa oklamať krásnym obalom. Ak sme dostatočne vnímaví, tak prídeme veľmi rýchlo na to, že toto krásne jablko jednoducho pre konzumáciu vhodné nie je a toto sa samozrejme týka všetkého. Neskôr ak si vycibríte vnímanie tohto vnútorného hlasu, tak môžete kľudne nakupovať intuitívne a môžte si byť istý, že nakúpite to najlepšie možné pre vaše telo, nehovoriac o tom, že odhalíte akékoľvek klamstvo, či zavádzanie zo strany ľudí. Dokážete predvídať skutočnosti, vyhnúť sa nebezpečenstvu atď. Toto vnímanie nám prináša neobmedzené a zatiaľ nepredstaviteľné možnosti.