Láska

Láska je TICHO, bez okázalých gest a zbytočných slov. Láska je vnimateľná, no nevysloviteľná.. nekonečná a neobmedzená.

Spoločnosť nám od narodenia ukazuje skreslené a falošné obrazy lásky, ktoré ľudia slepo prijímajú a interpretujú. Nežijú v láske, iba v stotožnení s predstavou o tom, ako by taká láska asi mala vyzerať. A tak si nezamieňajme zamilovanosť s Láskou. Láska nepotrebuje dôkazy, ani slová.

Majetnícke sklony, žiarlivosť, či obmedzovanie a výčitky akéhokoľvek druhu sú len prejavom slabosti, strachov a egocentrizmu. V skutočnosti nemajú s láskou absolútne nič spoločné. Skutočná Láska slobodu neberie, ale dáva.. je nezištná a bez očakávaní.

Láska je ako tento list, ktorý mi dnes spadol k nohám.. potichu, jemne a bez slov. Takmer nenápadne.. keby som nebol dostatočne pozorný, tak si ho možno ani nevšimnem.

A taká je láska.. preto buďme pozorní, otvorení a vnímaví. Aby Láska nezostávala nepovšimnutá.. aby TICHO nebolo prehlušené vonkajšími prejavmi zamilovanosti. Pretože TICHU musíš načúvať naozaj pozorne…