Meditácia (úvodné slovo)

Úryvok z kurzu „Úvod do praktickej meditácie a vedomej realizácie“

01:16 – Čo je to meditácia – účel – benefity
02:40 – Princíp tvorby myšlienkových foriem
04:59 – Myseľ a tvorivosť ako dar
07:50 – MY ako čisté (slobodné) vedomie
08:22 – Meditácia ako cesta k sebe
09:05 – Meditácia – oprostenie od foriem
09:32 – Stotožnenie s formou ako možnosť
12:19 – Meditácia ako prirodzený stav vedomia
14:39 – Ako začať
16:15 – Podstata meditácie
17:44 – Na čo si dať pozor pri tvorbe myšlienok
18:41 – Hriech
19:42 – Meditatívny stav – pozorovateľ
20:26 – Zlo a dobro ako ilúzia
21:15 – Lucídne sny a astrálne cestovanie
24:08 – Uvolnenie a koncentrácia
25:15 – Stav prázdnoty
25:58 – Pozornosť a koncentrácia
32:38 – Pokračovanie kurzov
33:35 – Životná energia
34:47 – Uvolnenie tela