Poradenstvo

Osobné konzultácie

poradenstvo

Mnokrát je potrebné pristupovať k našej ceste za poznaním a prípadným problémom, s ktorými sa na nej môžeme stretnúť na vysoko individuálnej úrovni. Mnohým z vás zas vyhovuje takáto forma viac ako všeobecne poňaté verejné prednášky a kurzy. Poradenstvo vo forme osobných konzultácií je prístupné pre každého bez rozdielu, rovnako ako naše verejné prezentácie.

V nevyhnutných prípadoch je možné viesť konzultácie aj v elektronickej podobe (napr. cez skype), ale pokiaľ je to len trošku možné, vždy uprednostním radšej osobný kontakt, nakoľko pri osobnom stretnutí dochádza k výmene podstatnej časti informácií a energie práve na podprahovej úrovni, čo cez digitalne rozhranie nie je tak úplne dobre možné.

O čom to celé je

Podstatou týchto stretnutí je hlavne pomôcť vám posunúť sa na životnej púti opäť o krok vpred, o ďalší kúsok bližšie k sebe, k poznaniu vlastného JA, či prekonaniu tažkých životných situácií (ako sú partnerské rozchody, strata práce, či odchod najbližších z tohto sveta). Pretože práve poznanie toho, kým naozaj sme je základným kameňom trvalého šťastia a spokojného vyrovnaného života v naplnení z radostného bytia. Cesta je však dlhá a vhodne zvolený sprievodca vám môže najmä v krízových situáciách napomôcť sa na ceste lepšie zorientovať. Sprievodca s vami kráča na spoločnej ceste, alebo sa pripojí, keď ho o to požiadate. Avšak sprievodca tu nie je na to, aby za vás riešil problémy, miesto toho vám ukáže nástroje a ako ich používať, aby ste sa k riešeniu dopracovali sami a už nikdy sa nemuseli spoliehať na iných, lebo sa naučíte tieto životné situácie riešiť a zvládať.

Cieľom je ukázať vám ako uchopiť a realizovať svoj vlastný jedinenčný potenciál, ktorý so sebou nesieme, čo môže viesť v prípade nespokojného života k zmenám v oblasti práce a vzťahov (prípadne ich harmonizácii) a často aj k zmene životných hodnôt, kedy sú tie falošné nahradené skutočnými životnými hodnotami, ako je radosť zo samotnej existencie, strata egoistickej motivácie a prechod ku konaniu v prospech všetkých živých bytostí, či uvedomeniu si vlastnej sebahodnoty. Takéto uchopenie samého seba vedie v konečnom dôsledku k zvýšeniu sebadôvery, osobného šťastia a uvedomeniu si vlastnej sily a individuality.

Pre lepšiu predstavu TU uvádzame aj zbežný prehľad niektorých oblastí, ktoré by vás mohli teoreticky zaujímať a na vašej ceste by mohli byť pre vás prínosné.

 Vyrovnanie

Vyrovnanie prebieha na báze dobrovoľného príspevku vo forme daru. Stretli sme sa už však aj s tým, že niekto môže pri takejto forme vyrovnania pociťovať výraznú neistotu a tak sme informačne pozreli ceny konzultácií na internete, ktoré sa pohybujú niekde v rozmedzí 20-65€/hod. Každopádne je to skutočne iba na vás a veríme, že práve aj tento projekt a prípadné konzultácie vám pomôžu nadobudnúť vnútornú istotu pri akomkoľvek konaní, ktoré považujete za správne.