Tematické oblasti

Nejedná sa tu o komplexný zoznam tematických oblastí, skôr len obšírnejšie poňatý výber oblastí slúžiacich ako inšpirácia.

Anjel strážny / duchovný sprievodca – Kto sú tieto bytosti, ktoré nás sprevádzajú na jemnohmotnej úrovni počas nášho pozemského putovania, ako pracujú, čo od nich môžeme očakávať a ako sa s nimi prípadne spojiť.

Astrálne cestovanie a mimotelový zážitok – Ako sa takýto zážitok prejavuje a ako s ním pracovať. Ako dosiahnuť tento stav cielene a ako ho využiť. Aké sú možnosti astrálneho cestovania a čo všetko môžme prostredníctvom nich dosiahnuť. (viac -> www.lucidnesny.sk)

Blahobyt a bohatstvo/hojnosť – stav, v ktorom má človek všetko, čo potrebuje a nič mu nechýba ani po ničom netúži. Je to vnútorné rozpoloženie prameniace z najhlbšej podstaty. Ako si do života hojnosť manifestovať a umožniť jej sa realizovať.

Boh – prapôvodné vedomie a zdroj všetkého čo JE. Náboženstvami a ľudmi absolútne nepochopený a scestne vyložený pojem Boh, často zamieňaný za najrôznejšie božstvá.

DAR – jedinečná schopnosť a potenciál, ktorý nesie každá jedna individuálna bytosť. Je to DAR pôvodného zdrojového vedomia pre všetky „jeho deti“ (odštiepené individuálne iskričky vedomia). Tento dar zapadá do skladačky ako jedna časť puzzle, aby vytvorila dokonalý celok jednoty.

Dobro / zlo – v dualite mylne chápané (a v podstate neexistujúce) pojmy. Ako ich ale teda rozlišovať a ako konať „dobro“?

Duchovia zosnulých – často sme o nich počuli, občas sa s nimi aj stretneme. Kto/čo sú vlastne duchovia, ako ich rozoznať a ako sa s nimi vysporiadať tak, aby nás neobťažovali.

Duša – ako základ indiviuálneho vedomia, forma nesúca isté kvality a ako tieto kvality odhaliť a využiť.

EGO – ako produkt mysle, ako vzniká a ako sa prejavuje. Čo to vlastne je EGO a je potrebné sa ho zbaviť?

Emócie – hýbu svetom. Silná a neuchopená časť ľudských bytostí, ktorá s nami máva jedna radosť 🙂 Často spôsobuje silné bloky v našom energetickom tele, z ktorých môžu prameniť najrôznejšie problémy vo forme chorôb, nevydarených vzťahov, či negatívnych osobnostných čŕt atď.

Energetické čistenie priestorov – ako si vyčistiť priestor od negatívnych energií a bytostí, ktoré môžu spôsobovať neprijemné napätie vo vzťahoch, či problémy so spánkom a pod.

Iluzórnosť reality – Čo to znamená a ako sa prejavuje. Na akých princípoch funguje fyzická realita a jej iluzórnosť. Čo predstavuje snová povaha fyzickej reality a ako sa z nej vymaniť. Ako prekonať túto iluzórnosť a uvidieť skutočnú realitu.

Láska – skutočná bezpodmienečná láska ako najhlbšia podstata všetkých bytostí. Čo presne to je a ako sa preajvuje, ako ju precítiť a dosiahnuť stav, v ktorom sme schopný ju nie len dávať, ale aj príjimať.

Lucídne snívanie – bdelé snívanie je stav vedomia počas snívania, keď sme si vo sne plne vedomí toho, že práve snívame a naše fyzické telo spí v posteli. Lucídne sny sú jednou z najefektívnejších a najprístupnejších alternatív na poznávanie povahy iluzórnosti reality a samého seba. (viac -> www.lucidnesny.sk)

Meditácia – čo je meditácia a k čomu nám môže napomôcť. Základy praktickej meditácie. Vedené meditácie s rôznym zameraním a technikami. Liečebné aj relaxačné meditácie.

Myseľ a práca s mysľou a myšlienkami – čo je podstatou mysle a ako ju rozpoznať a konštruktívne používať. Myseľ ako tvorivý nástroj s nesmiernym potenciálom. Ako myseľ využiť na manifestáciu vlastnej reality.

Náboženstvo – na akých princípoch náboženstvo stojí a prečo môže (ale aj nemusí) byt prekážkou na ceste za skutočným poznaním.

Nebo / Peklo / Raj – Čo tieto pojmy predstavujú a aké sú skutočne sféry ktoré pomenúvajú. Čo je „nebo“ a čo je „peklo“. Čo je hriech a ako funguje tzv. „boží trest“. Objasnenie významu tzv. pekelných síl/diabla a pod.

Odpustenie – prečo je pre nás odpustenie také veľmi dôležité. Ako dosiahnuť skutočné hlboké odpustenie.

Práca s kryštálmi – K čomu nám môže kryštáľ poslúžiť a ako ich používať na rôzne účely. Programovanie kryštálov, tvorenie kryštálových gridov, očista a nabíjanie kryštálov. Výber správneho tvaru, veľkosti aj typu. Liečivé vlastnosti kameňov a ako ich využívať a podporiť.

Prax – najdôležitejšia súčasť „spirituálnej cesty“ človeka, na ktorú často zabúdame, alebo ju zanedbávame. Život treba ŽIŤ a spirituálnym BYŤ.

Prirodzenosť – čo je našou prirodzenosťou a z čoho pramení. Ako svoju prirodzenosť rozpoznať a zotrvať v nej, aby som sa stal vlastnou prirodzenosťou a tak samým sebou.

Podstata bytia a vlastného JA – čo je podstatou bytia ako aj nás ako súčasti celého stvorenia.

Potenciál – jedinečná schopnosť/vlastnosť, ktorá pramení z našej najhlbšej prirodzenosti a ako túto schopnost v sebe rozpoznať, uchopiť, podporiť a využiť.

Prítomný okamih – prítomnosť TU a TERAZ

Ako sa naučiť zotrvávať v bdelej prítomnosti a čo to presne je prítomný okamih. Prečo je to také dôležité a ako to vlastne vyzerá. Bežný človek tento stav prakticky ani nepozná. Cvičenia na zotrvávanie v prítomnosti.

Psychoaktívne látky (psychedelická skúsenosť) – látky meniace a rozširujúce stav vedomia. Ako sa na tento stav vnútorne pripraviť, ako pripraviť prostredie, aj energeticky atď. Konzultácia odporúčaná pred konzumáciou týchto látok.

Samovražda – častá téma vnútorných pochodov nešťastných ľudí, ktorá je žiaľ tabu a tak sa o nej príliš nehovorí. Aké su dôsledky takéhoto činu a prečo to nie je vhodné riešenie životných situácií. K čomu samovražda vedie a ako sa to prejavuje v duševnej sfére.

Sebaprijatie – základná neprehliadnuteľná zložka a prvý krok na ceste k uchopeniu svojej podstaty. Bez prijatia samého seba takého aký naozaj sme sa človek nikam nepohne.

Sexualita – čo predstavuje pre ľudské bytosti a ako k nej pristupovať. Aký je rozdieľ medzi pudovou a posvätnou sexualitou. Ako využiť a dosiahnuť najvyšší možný potenciál sexuálneho spojenia dvoch bytostí vo fyzickej sfére.

Smrť (vyrovnanie so stratou našich blízkych)

Čo je to vlastne smrť a čo predstavuje v kolobehu života. K akým procesom dochádza po smrti a čo sa deje. Príprava na umieranie a aké sú možnosti kontaktu so zosnulými.

SNY – čo je to presne sen, kto ho vytvára a čo znamená. Na akých princípoch stojí snové prostredie a ako čítať symboliku snovej reality. Potenciál snov atď.

Spánok – problémy so spánkom. Príliš aktívna myseľ, ktorá nám nedovoľuje zaspať. Ako ju zrelaxovať a utíšiť.

Spokojnosť – ako v živote dosiahnuť spokojnosť a naplnenie v radosti a šťastí.

Strach  objaviť, pochopiť a spracovať svoje strachy, presvedčenia a očakávania.

Karma – objasnenie karmických zákonov a ako sa zbaviť karmických stôp.

Tehotenstvo a počatie nového života – ako sa pripraviť na počatie a akým spôsobom a kedy dochádza k vstupu duše do fyzického tela. Prístup k ešte nenarodenému dieťatku a ako vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre nový život.

Vedomá tvorba života a reality – ako bytosti s nekonečným potenciálom sme schopné vedome tvoriť našu realitu, ktorú prežívame a tak formovať aj naše životy a ich prežívanie.

Vzťahy a partnerské poradenstvo – ako riešiť problémy vo vzťahoch, na čom sú založené a prečo vzťahy zlyhávajú. Partnerské vzťahy ako zrkadlo a príležitosť k poznávaniu samého seba.

Zdravie – jedna z markantných oblastí života, ktorá reflektuje stav ľudstva, v ktorom sa nachádza. Ako zlepšiť svoje zdravie a energiu, naštartovať samoliečiace procesy a podporiť imunitu, ako aj fyzickú schránku.

Zmysel života – prečo sme sa vlastne narodili a načo sme tu. Čo je zmyslom existencie ako aj nášho individuálneho bytia.

Žena – posvätné ženstvo

Ženy (nie len) stratili kontakt so svojou podstatou, so svojim skutočným ženstvom z čoho následne pramení životná nespokojnosť a kĺzanie po povrchu. Ponorenie do seba a odhalenie najhlbšej podstaty ženy je znovuzrodením. Prejavenie a realizácia Ženy-bohyne je najčistejšou prirodzenosťou každej ženy.