Spolutvorenie

Poďme spolu tvoriť Novú Zem

Na to, aby sme mohli úspešne vstúpiť do nového veku s gráciou vedomých bytostí, je nutné nasledovať spoločný cieľ. Týmto cieľom je vzájomné spolutvorenie a konanie v prospech Života (teda ľudstva, zvierat, rastlín, prírody a planéty ako celku). Všetky ostatné (egoistické) pohnútky sa nachádzajú mimo naplnenia podstaty našej existencie.

pearl-earth-229181xKaždý jeden z nás disponuje určitou špecifickou schopnosťou, ktorá dokonale zapadá do obrazu stvorenia. Táto schopnosť je darom zdrojového vedomia, ktorú máme tú česť niesť a vnášať do kolobehu existencie v prospech celku.

Ako teno Dar rozpoznať a prejaviť?

Konaním v súlade s našim najhlbším vnútrom (podstatou). Pri týchto činnostiach človek nepociťuje nechuť, vzdor, či neistotu (tú môže do procesu tvorenia vnášať iba naša myseľ). Práve naopak, pri konaní v súlade so samým sebou, človek pociťuje neskonalú radosť, šťastie a naplnenie. Z vykonávanej činnosti potom pramení pre jedinca spokojnosť a zadosťučinenie. Konanie v súlade s podstatou je životnou náplňou každého jedného individuálneho vedomia. Takéto konanie sa stáva následne hrou a nie prácou.

Poď sa hrať

Pri konaní v súlade s našou podstatou „práca“ (ako nutná činnosť) neexistuje. Život je HRA, ktorej náplňou je prejaviť spiaci potenciál prostredníctvom kreatívno-konštruktívnej interakcie a tvorivá činnosť je zároveň zábavnou súčasťou tejto hry. Tak poďme spolu tvoriť…. prítomnosť našej prirodzenosti

Nová Zem

Iba prostredníctvom vzájomnej spolupráce je možné ľudstvo vyviesť zo slepej uličky, v ktorej sa naša civilizácia ocitla. Pre vytvorenie Novej Zeme nepotrebujeme veľa. Jediné, čo stačí, je konať v súlade so stvorením, teda svojou podstatou, z ktorej pramení živoť. Buď sám sebou, rob čo ti je najprirodzenejšie a čo ťa baví, napĺňa a robí skutočne šťastným. Takéto konanie je VŽDY prospešné a prínosné aj pre iných. Zámer postráda egoistické cieľe prameniace z chamtivosti, prahutí po moci, materiálnych statkoch, či sociálnych, alebo iných výhodách.

 

A čo ty?

Rozbiehaš projekt a hľadáš ľudí, potrebuješ pomôcť realizovať konkrétnu ideu?

Disponuješ zaujímavým nápadom, alebo prostriedkami na ich uskutočnenie?

Všetky kreatívne návrhy a nápady zamerané v prospech spoločnosti, ľudí, zvierat, rastlín a planéty sú vítané.

Opíš nám v správe svoju víziu a možno aj tvoj projekt sa objaví na tejto stránke.