Samadhi Part. II – It’s not what you think

Samadhi Part. II – It’s not what you think

Pokračovanie vynikajúceho filmu Samadhi – It’s not what you think (Samadhi nie je to, čo si myslíš). Zatiaľ iba v angličtine s anglickými titulkami.

Spirituálne učenia sú iba prstami ukazujúcimi smerom k nadzmyslovej pravde.

There is another possibility for life. There is something sacred, unfathomable that can be discovered in the still depths of your being, beyond concepts, beyond dogmas, beyond conditioned activity and all preferences.

Life will always remain unfulfilled and the heart will always remain restless until it comes to rest in that mystery beyond name and form.

 

Prvú časť si môžete pozrieť TU >>>

Láska ako najvyšší stav bytia

Láska ako najvyšší stav bytia

Najvyšším stavom bytia v úrovniach oddeleného vedomia je Láska a jej vzájomné zdieľanie.

Zdieľanie preto, že dávať môžeš iba niečo, čo vlastníš, ale lásku nemožno vlastniť. Nevlastníš ju ty, ani ja, ani nikto iný v celom stvorení. Láska proste Je, taká aká je sama o sebe. TO, čomu hovoríme „Láska“ je vibračnou úrovňou, v ktorej môže naše vedomie spočívať a tak sa ňou stať. Do akej miery sa ňou staneš, do takej miery si chopný ňou byť, zdielať ju a prežívať.

Čím viac lásky si schopný zdieľať a poskytovať, tým viac lásky je s tebou zdieľané, tým viac lásky ti je poskytovanej. V zásade je to rozširovanie kanálu, cez ktorý láska prúdi.

Poskytovanie stojí na princípe prijímania a dávania, čiže prirodzenom nezastaviteľnom „toku“ života. Čím viac si schopný prijímať, tým viac si schopný poskytovať a naopak. Je to uzatvorený kruh kauzálnej príčiny a následku, kde príčina už obsahuje aj následok a následok je zároveň neoddeliteľnou súčasťou príčiny. Preto je dôležité si uvedomiť, že slobodné prijímanie lásky (a zároveň čohokoľvek) bez pocitu akejkoľvek podĺžnosti voči zdroju poskytnutého daru je rovnako dôležité ako schopnosť slobodne dávať bez očakávaní. Potrebujeme sa opäť prinavrátiť do stavu prostredníka, cez ktorého prirodzene plynie život v láske.

Keby ste mali možnosť, vybrali by ste si život v láske, alebo nie? Ak odpoviete naozaj úprimne, tak je to určite ÁNO a napriek tomu, si väčšina ľudí volí každý deň práve opak a na lásku zabúdajú. Toto sa deje len preto, že im ich vlastné žiarivé vedomie zatemňuje myseľ (tj. myšlienkové formy, ktoré obsahujú rôzne programy, koncepty, posudzovania a pod.)

Základným predpokladom pre naplnený život v láske je prítomný okamih zbavený nežiadúcich vplyvov týchto myšlienkových foriem, resp. myšlienok (ako ich na tejto planéte nazývame). Skutočnú lásku je možné prežívať iba v stave vedomého pozorovateľa absolútnej prítomnosti TU a Teraz.

Život v láske však nie je povinný, je to možnosť. Najvyššia skúsenosť bytia, ktorá je jednou z možností. Prečo najvyššia? Jednoducho preto, že je to najvyššia vibračná úroveň samotného stvorenia a keďže je najvyššia, tak z nej všetko pramení. Stvorenie je súvislý, neprerušený tok energie, ktorá má určitú vibráciu a odtiaľ pochádza aj to povestné „Všetko JE Láska“. No je aj nie je.. vždy je to otázkou úrovne vedomia, na ktorej je schopné toto stvorenie vnímať. Táto možnosť je však prístupná každej bytosti a nikomu nie je odopretý vstup do žiadnej úrovne, ak je na tieto úrovne vedomie adekvátne pripravené. Je vecou slobodnej vôle, či sa rozhodneme a umožníme si vedomé bytie vo vibráciách lásky, alebo nie. Každá bytosť ako odštiepené vedomie túži po naplnení svojej cesty práve v tejto najvyššej vibrácii, ktorej hovoríme Láska. Každá duša túži po láske, každé telo miluje lásku, každá oddelená čiastočka vedomia túži po opätovnom navrátení a spočinutí v tejto úrovni vedomia, ktorá je podstatou tohto nádherného vedomého vnímania vlastnej existencie a stvorenia, ktorý možno nazvať súhrnne stavom bytia.

Čo teda prakticky robiť, aby sme sa láske aspoň pomaly približovali?

Vnímať svoju podstatu, teda samého seba. Venovať dostatočnú pozornosť vlastným pocitom a telu. Prijať seba (aj svoje fyzické telo) a preciťovať pocit lásky v sebe aj k svojmu telu. Neposudzovať a neodsudzovať iných ľudí. Nevyčlenovať sa z celistvosti stvorenia. Nenechať sa strhnúť vlastnými myšlienkami a názormi na čokoľvek. Nepodliehať emocionálnym výlevom. Rozvíjať empatiu a vnímavosť voči sebe aj ostatným. Vnímať stvorenie a prirodzený prúd života. K tomuto všetkému nám môže výrazne napomáhať meditácia, pobyt v prírode a jej vnímanie. Vnímajte svoje deti, partnerov, rodičov. Vnímajte ich bolesti, z ktorých obyčajne pramení ich konanie. Nezazlievajte im to, je to len ich slabosť prameniaca z nevedomosti. Pomáhajte im prijať samých seba. Objímajte sa – vedome. 

Poskytujte si vzájomne lásku, pohladenie, nehu a dotyk.

Nie chvíľku, ale dostatočne dlho na to, aby ste si mohli skutočne uvedomiť podstatu takéhoto vedomého aktu. Doprajte si dostatok času a koncentrácie, aby ste boli schopní objatie, či dotyk dokonale precítiť, nemáte sa kam ponáhľať. Všetkú svoju pozornosť skoncentrujte do svojho tela a vnímajte toto spojenie, ktoré pri dostatočnej koncentrácii vyústi do splynutia. Doprajte si dostatok času aj priestoru. Dovoľte si rozplynúť sa v objatí bez myšlienok a zabudnúť kým ste a koho objímate. Strácate sa vy, váš partner aj objatie. Zostáva iba čisté bytie, splynutie v láske. Slová su zbytočné a kontraproduktívne, nepotrebujete o tom hovoriť, stačí TO iba byť a vnímať. TOTO je čistá Láska… neopísateľná, nekonečná, bezpodmienečná

Dovoľme si, vzájomne sa milovať a spočívať spolu v Láske.

Nástrahy na ceste za skutočným poznaním

Nástrahy na ceste za skutočným poznaním

Pri ceste za skutočným poznaním si často naše vnemy interpretujeme a tak docháda k tomu, že naša myseľ ich začne porovnávať s predošlými skúsenosťami. Každé slovné, či myšlienkové vyjadrenie prežitku (potrebné na takéto porovnanie), je konverziou prežitku skutočného poznania (odohrávajúceho sa v prítomnom okamihu) do symbolickej a reprezentatívnej formy s ktorou sa následne stotožňujeme. Takto si definujeme iluzórnu „realitu“, ktorá nás od skutočného poznania odvádza a vzďaľuje. Pri každej ďalšej interpretácii symbolov upadá naše vedomie ešte hlbšie do sveta vyjadrených (mimo jadro/podstatu) foriem, ktoré považuje za jedinú skutočnosť. Po takomto odpútaní od zážitku už dokážeme vnímať iba to, čo sme si vytvorili v myšlienkach a podstata skutočného poznania nám v plnej miere uniká. Interpretácia symbolov je veľmi zaujímavou schopnosťou mysle, avšak stotožňovaním s výsledkom interpretácie sa vzďaľujeme od zdrojovej podstaty prežitku vlastného bytia, ktoré nemožno popísať. Poznanie neskreslenej skutočnosti je podmienené neinterpretáciou tohto poznania, ktoré je samé o sebe stavom prítomného bytia.

Nová Zem – Raj na Zemi

Nová Zem – Raj na Zemi

K dosiahnutiu tohto želaného stavu ľudstva na Zemi stačí tak málo… iba si uvedomiť, že podstata nášho spoločného vedomia a bytia je jedna a toto Jedno sme v podstate my sami zažívajúci vzájomne seba samých vo svetoch oddelenosti.

Všetko čo potrebujeme je iba dostatočne prehĺbiť vnem samého seba a ostatné príde samé… súcit, láska, pochopenie, zhovievavosť a múdrosť.

V tomto momente prichádza uvedomenie toho, že pre seba samého chceme predsa vždy iba to najlepšie a zároveň nedáva zmysel chcieť pre iného niečo menej, alebo horšie ako pre samého seba.

Keď si toto uvedomí ľudstvo na úrovni kolektívneho vedomia, tak bude chcieť každý pre každého vždy len to najlepšie a najkrajšie, pretože bude vedieť, že to chce pre samého seba a cez súcitnú vnímavosť sa to k nemu všetko vždy vráti späť. Potom z toho vznikne prúd toho najlepšieho a najkrajšieho volne plynúceho skrz oddelené vedomia od jedného k druhému, vnímané týmito oddelenými vedomiami na všetkých úrovniach bytia a zároveň aj na najhlbšej úrovni jedinej podstaty (obsiahujúcej všetko), ktorou sme v konečnom dôsledku práve my sami.

 

O hľadaní učiteľa a majstra, ktorý nás povedie k múdrosti a slobode

O hľadaní učiteľa a majstra, ktorý nás povedie k múdrosti a slobode

Představ si planetu, jejíž všichni obyvatelé jsou slepí. Koluje mezi nimi mýtus, že je možné vidět, ale nikdo z nich si to neověřil. Jednoho dne se někdo objeví a tvrdí: ‚Já skutečně vidím!‘ Co mohou ostatní dělat? Pouze věřit nebo nevěřit, ale vždy budou lidé, kteří budou vzbuzovat naději. Nezáleží na tom, že „mistr“ je také slepý, velmi snadno dokáže z takové situace těžit.

Padat na kolena před neznámem je vrchol hlouposti. Opice, kterou máme v sobě, touží po tom, aby ji někdo vedl, potřebuje víru v existenci vyšších bytostí, které mohou zázračně vyřešit její problémy. Jsme jako děti, neustále čekáme, že někdo přijde a postará se. Odsud pocházejí kulty, které jsou ve své podstatě formou, jak předat odpovědnost za vlastní růst do cizích rukou.

„Řeknu ti jednu starou známou historku, která je však stále aktuální. Bohové přemýšleli nad tím, kam ukrýt moudrost, aby se jí člověk nemohl zmocnit. Na vrcholky hor? Tam člověk vyšplhá. Na dno oceánu? I tam ji nakonec najde. Do hlubin země, na měsíc, na hvězdy? To všechno bohové zavrhli, protože člověk se jednoho dne dostane i sem. Nakonec se bohové shodli, že nejlepším místem, kde moudrost uschovat, je nitro samotného člověka, protože tam nikdy nebude hledat.“

A co tedy udělal člověk? Místo aby s naprostou otevřeností zkoumal sám sebe, tak se vydal hledat učitele…

Petr Chobot o absolútnom bytí

Inšpirátivny preslov od Petra Chobota o absolútnom bytí, ktoré je v skratke skutočnosťou v ktorej sa ako vedomia permanentne nachádzame. Bez ohľadu na iluzórny priestor a čas v ktorých môže takéto vedomie „uviaznuť“. Dôležité je však uvedomiť si, že porozumením výkladu sa nepribližujeme k vedomému a trvalému stavu bytia v tejto skutočnosti. Takéto porozumenie je opäť len súčasťou iluzórnej „reality“ tvorenej našou mysľou a aby sme mohli skutočnosť naozaj vnímať, tak je potrebné naše vedomie oslobodiť od pút, ktoré si v mysli vyvárame.

Múdrosť

Múdrosť

Múdrosť nie je záležitosťou individuálneho oddeleného ponímania sveta a nachádza sa mimo všetky intelektuálne koncepty/poznanie. Skutočná múdrosť pramení z nadzmyslového vnímania, ktoré ďaleko presahuje našu myseľ (rozumej oddelené vedomie = vedomie stotožnené s myšlienkami JA) a tak aj obmedzenú predstavivosť a fantáziu, ktoré sú produktom mysle a súčasťou tohto stotožnenia. Ak si niekto privlastňuje múdrosť, ešte ju nedosiahol a teda ani nepochopil. Oddelené vedomie toho principiálne nie je schopné. Ako však naše vedomie stúpa a rastie (=obsiahuje samého seba), sami sa postupne stávame touto múdrosťou, ktorá je doménou absolútna a preto je aj múdrosťou absolútnou (neohraničeným a nekonečným vedením/vedomím).

Umenie milovať – Láska, vzťahy a sexualita

Umenie milovať – Láska, vzťahy a sexualita

Záznam prednášky Umenie milovať, v ktorej sme sa venovali prevažne témam lásky, vzťahov a sexuality z vyššej perspektívy. Rozoberali sme najvyšší potenciál týchto aspektov bytia, ako aj ich energetickú podstatu a integráciu do vlastného života.

V prípade akýchkoľvek nejasností, či otázok ma neváhajte kontaktovať >>

Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu záznamu, ktorá je spôsobená neúmyselným umiestnením nahrávacieho zariadenia blízko k reproduktoru s hudbou v pozadí. Čím skôr sa posnažíme záznam otitulkovať.

00:00 – Úvod – Mystérium života
03:35 – Láska
04:55 – Stvorenie, zdrojové vedomie – BOH
10:50 – Skutočná láska vs. formy lásky
20:45 – Vzťahy
22:48 – Najvyšší potenciál
25:00 – Vnímanie prvotného zdroja
28:25 – Najvyššia méta vzťahu
28:55 – Vzťah „rodič – dieťa“
33:30 – Sexualita
37:18 – Sloboda
49:15 – Intímne spojenie ako posvätný akt
57:10 – Súcit – cesta k raju na Zemi
1:00:00 – Pozorovateľ
1:05:30 – Otázka: Energetická výmena počas intímnej interakcie
1:06:40 – Rekapitulácia
1:08:15 – Otázka: Aký má sexualita význam na životnej ceste?
1:14:45 – Otázka: Láska bez sexuality
1:16:00 – Monogamia
1:16:45 – Otázka: Nakoľko je dôležitý styk vs. vlastná celistvosť
1:18:35 – Obmedzenia v sexualite – tabu / úchylky / deviácie
1:20:15 – Orgasmus nie je ejakulácia
1:21:32 – Masturbácia
1:22:35 – Otázka: Ako často je vhodné mať sex?
1:26:21 – Poznanie posvätného (archetypálneho) ženstva/mužstva
1:27:25 – Energetická podstata orgazmu
1:34:33 – Život
1:35:20 – Otázka: Prečo žijeme?
1:36:00 – Kauzalita / karma
1:37:40 – Poďakovanie
1:38:10 – Otázka: Ako často bývajú tieto prednášky?
1:49:50 – Lucídne snívanie
1:41:00 – Čo znamená „Všetko je ako má byť“
1:43:20 – Otázka: Do akej miery môžeme zmeniť svet zavisí od stupňa nášho vedomia?
1:44:02 – Otázka: Môže jedlo ovplivniť tvoju vibráciu?
1:46:05 – Otázka: Stačí sa rozhodnúť pre život v slobode?
1:47:40 – Otázka: Ako rozpoznám, čo mi hovorí moja duša/srdce?
1:48:50 – Sebaanalýza
1:50:00 – Záver – vďačnosť

Jacque Fresco (13.3.1916 – 18.5.2017)

Jacque Fresco (13.3.1916 – 18.5.2017)

18. mája 2017 opustil svoje pôsobenie vo fyzickej hmote veľký človek a vizionár Jacque Fresco, zakladateľ projektu Venus. Pomerne veľkú časť života venoval rozvíjaniu nových ideí a technólogií pre lepšiu spoločnosť.

Napriek tomu, že sa radil k technokratickému smeru, ktorý sám o sebe nepredstavuje vrcholný bod evolúcie ľudského vedomia a smerovania ľudskej spoločnosti a jedinca v nej, sám Fresco si uvedomoval transformačný potenciál jeho návrhov ako dočasný – navrhnutý primárne na preklenutie určitej prechodovoej fázy. Priniesol mnohé čiastkové aj komplexné riešenia súčastnej situácie. Mnohé jeho príspevky budú mať nezastupiteľné miesto v procese transformácie súčastného stavu ľudstva na Zemi.

Viac videí na youtube >>

Česť jeho pamiatke, ktorá nemôže byť viac pozdvihnutá, ničím iným ako integráciou jeho návrhov do realizácie novej spoločnosti.

Viac o projekte: https://www.thevenusproject.com/

Cesta k plnej realizácii vedomia – Eduard Tomáš

Cesta k plnej realizácii vedomia – Eduard Tomáš

Priatelia, nenechajte sa odradiť názvom a neznámymi pojmami. Cesta k uskutočneniu plnej realizácie je vždy dláždená rovnakými princípmi, bez ohľadu na použité názvoslovie. Jednotlivé smery, ktoré k nej naozaj vedú a smerujú, pristupujú k integrácii týchto princípov z rôznych strán. Nechajte sa inšpirovať voľným rozprávaním Eduarda Tomáša, ktorý veľmi dobre vie, o čom hovorí….

Čítať viac