Majstrovské ovládanie mysle (audioprepis)

Majstrovské ovládanie mysle (audioprepis)

Myseľ je dôležitým nástrojom nášho vedomia, ktorá je nám daná ako dar pre manifestáciu najvyššieho zámeru kreativity vo forme tvorivého procesu v prospech a podporu stvorenia a všetkých bytostí v ňom. Práve pomocou mysle sme schopní tvoriť naše životy, snové reality a celé svety. Všetká hmota je výtvorom našej mysle.

Avšak, ako každý nástroj, môže byť využitá tvorivo, ale aj deštruktívne. Práve preto je také dôležité aby sme sa naučili používať myseľ vedome a cielene v prospech nás všetkých….

Pokračovanie audioknihy a kompletný list (24 častí) nájdete TU

Energetická očista a práca s éterickou energiou

Stav, v ktorom sa naše vedomie počas meditácie nachádza, je najlepším odrazovým mostíkom pre mnoho ďalších činností, od pozorovania a prehlbovania uvedomenia si skutočnej reality, až po energetickú prácu, liečenie a vedomú manifestáciu našich zámerov.

V úvodnej časti tohto kurzu s názvom „Úvod do praktickej meditácie a vedomej realizácie“ sme si ukázali základné techniky pre prácu s dychom a pozornosťou, ako dokonale uvolniť svoje fyzické telo a ako prehlbovať a trénovať schopnosť koncentrácie a vizualizácie.

Pokračovanie tohto kurzu bude venované pokročilejším technikám, kde sa už od samotnej meditácie, ako základného predpokladu pre ďalšiu prácu s naším zámerom, odrazíme do priestoru realizácie. Tento kurz je otvorený a prístupný pre všetkých záujemcov, účasť na predošlom kurze nie je podmienkou. Úvodnú časť záznamu z predošlého kurzu si môžete vypočuť TU.

V prípade potreby si základné informácie pre vstup do meditatívneho stavu v rýchlosti zopakujeme a cez všetky cvičenia vás hlasom prevediem.

 

Čo nám umožňuje práca s éterickou energiou?

V skratke sa dá povedať VŠETKO! Éterická energia, éter, prána, živa, čchi, ki, mana atď. je pôvodná zdrojová energia neustále vyživujúca naše vedomie, fyzické telo a v konečnom dôsledku celé stvorenie ako také a všetko čo JE. Bez tejto energie by nebol život, ani svet. Energia sama o sebe je však vždy len energiou a to čo ju usmerňuje a formuje do konkrétnych prejavov je ZÁMER – sila, ktorú sme ako bytosti schopné tvoriť dostali do vienka a jediné čo nám zostáva, je naučiť sa tento dar zmyslupne využívať.

Na kurze si teda prakticky ukážeme ako túto energiu uchopiť a naučiť sa ju postupne používať v prospech nášho zdravia, očisty, ochrany, či manifestácie rôznych zámerov.

 

Energetická hygiena

  • Očista vlastného energetického biopoľa (aury) – tak ako si každý deň umývame naše fyzické telá, tak by sme sa mali starať aj o čistotu našich energetických tiel. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že energetické telá bežných ľudí sú zanesené najrôznejšími parazitickými formami a chumáčmi nízkovibračných energeticko-informačných polí, ktoré negatívne ovplyvňujú náš každodenný život. V tejto časti si ukážeme ako svoje energetické telá zbaviť týchto nežiadúcich foriem a opäť nadobudnúť pocit čistoty, pohody a šťastia.
  • Energetická očista priestorov – jemnohmotná sféra, ktorá nás neustále a všade obklopuje je plná už vyššie spomínaných nízkovibračných energetických foriem, ktoré okrem iného produkujeme aj sami a ľudia okolo nás. Rôzni neprajníci, kolegovia, ale aj rodinný príslušníci a partneri. Stačí chvíľková nepozornosť, či nízkovibračné emocionálne rozpoloženie (napr. pri sledovaní správ) a energetický výron, ktorý automaticky generuje takéto mentálne formy je na svete. Pravidelná očista priestorov, v ktorých žijeme a často sa pohybujeme, by sa mala stať súčasťou našich životov, rovnako ako klasické vysávanie, či utieranie prachu. Predstavíme si viacero techník.
  • Energetická ochrana – ukážeme si ako sa pred prisatím a prienikom týchto energetických polí do našej aury brániť. Vytváranie energetickej ochrany, či už permanentnej alebo situačnej, vo chvíľach, kedy je to najviac potrebné. Napriklad pri stretoch s nízkovibračne naladenými ľudmi, nahnevaným susedom a pod. 🙂
  • Vedenie éterickej energie telom – pôvodná zdrojová energia je najčistejšia možná energia, ktorá je vôbec v celom stvorení dostupná. Je to prazáklad všetkého čo JE. Vedomé vedenie tejto energie našim telom zvyšuje schopnosť prijímať túto energiu, odbúrava energetické bloky a zároveň aj čistí a lieči. Táto energia totiž opravuje a vyrovnáva všetky energetické nezrovnalosti, na ktoré v našom tele narazí. Ozdravuje naše telo na najhlbšej úrovni a zároveň si pri tom trénujeme našu pozornosť. Telo miluje, keď mu skutočne venujeme pozornosť.
  • Posielanie univerzálnej éterickej energie (nie vlastnej) na diaľku iným osobám – éterickú energiu môžeme smerovať kam len chceme a tak ju dokážeme usmerniť napríklad aj pre iných ľudí, našich blízkych a pod. Môžeme ich takto liečiť, posilňovať, či energetizovať. Dôležité je však naučiť sa využívať a posielať univerzálnu energiu, aby sme sa pri tom nezbavovali tej vlastnej.

Čas: nedeľa 21. mája od 16:00 do 19:00
Miesto: YOGA House, Panenská 33, Bratislava
Cena: 15€ (pri platbe vopred) – 20€ na mieste

Všetkých potenciálnych záujemcov o účasť na kurze poprosím o vyplnenie prihláškového formuláru, alebo aspoň zaslanie emailovej adresy, aby sme vám mohli ešte pár dní pred kurzom zaslať podrobnejšie informácie.

FB Event » Prihláška »

Umenie milovať – Láska, vzťahy a sexualita

Milí priatelia, srdečne vás všetkých opäť pozývame na ďalšiu tematickú prednášku z cyklu Mystérium života, ktorá bude ako zásadná téma zároveň aj zavŕšením prvého ročníku tejto aktivity na Slovensku. Máj je vraj mesiacom lásky a v dobe prebiehajúcej transformácie tak aj príhodným časom pozrieť sa na lásku a vzťahy v novom svetle. Aby sme už viac nepotrebovali „mesiace, či sviatky lásky“, aby sa láska stala každodennou a prirodzenou súčasťou našich životov a medziľudských vzťahov. O láske sa totiž veľa hovorí, no v skutočnosti len málokto naozaj chápe  o čo ide.

Každé jedno z týchto stretnutí je súčasťou skladačky a touto prednáškou sa dostávame k centrálnej časti, ktorá prepája všetky tieto aspekty do jednej ucelenej mozaiky zvanej bytie. V súčasnosti je nám intenzívnejšie umožnený vstup do novej reality, ktorá je postavená na opätovnom rozpomenutí sa a pochopení základných princípov bytia, toho kým naozaj sme, odkiaľ pramení naše vedomie a čo je neoddeliteľnou súčasťou našej existencie.

Nech je vám celý tento projekt, stránky a prednášky inšpiráciou na ceste za skutočnou slobodou a rozpoznaním podstaty tejto veľkolepej hry, ktorej sa dobrovoľne účastníme.

 

o Láske

Povieme si o tom, čo je skutočná láska a čo naopak láskou nie je.

Ako vyzerá bezpodmienečná láska a jej prejavy.

Prečo je súcit tak dôležitým faktorom pre pestovanie bezpodmienečnej lásky.

Sebaláska ako základ prijatia a dávania lásky.

Prečo je rovnako dôležité naučiť sa lásku nie len dávať, ale aj prijímať.

Láska ako SLOBODA a umožnenie plného, neobmedzeného prejavenia individuálneho vedomia.

 

o Vzťahoch

Vzťahy ako myšlienkové konštrukty a obmedzujúce formy, s ktorými sa stotožňujeme.

Súčasné vzťahy ako výmenný obchod, manipulácia a boj o moc.

Ako sa vysporiadať s rozdielmi medzi mužským a ženským vnímaním vzťahov.

Odkiaľ vo vzťahoch pramení žiarlivosť a čo je jej príčinou.

Nevera a podvádzanie – ako to naozaj je.

Podmienené konanie vo vzťahoch prameniace z nevedomých vzorcov.

Ako nájsť partnera, ktorého v živote potrebujeme.

Dvojplameň/spriaznená duša/karmický partner

A hlavne si predstavíme najvyšší potenciál vzťahov ako interakcie dvoch bytostí na úrovni duše.

 

o Sexualite

Súčastný stav sexuality na Zemi

Monogamia/polygamia/otvorené vzťahy

Miluj svoje telo – prijatie

Výber sexuálnych partnerov

Energetická podstata sexuálnej interakcie

Mechanická sexualita vs. vnímavá vnútorná sexualita

Hanba, hanblivosť, pocit viny a iné bloky znemožňujúce nám prežívať uvoľnenú sexualitu.

Prijatie, uvoľnenie a vnímanie ako základ prirodzenej sexuality.

Opätovné uchopenie hlbokej sexualitu ako neoddeliteľnej súčasti našej prirodzenosti.

Milovanie ako hra a ako na to.

 

A keďže hovoriť o láske je ako obdivovať výklad cukrárne zvonku, tak to nebude len o slovách. Ráčte vstúpiť a ochutnať… 🙂 Pozvite aj svojich priateľov a známych, ktorých tieto témy zaujímajú, prednáška sa nebude opakovať…

Vstupné bude symbolických 5€ ako príspevok na chod a pokračovanie našej činnosti.

Čas: nedeľa 14. mája od 18:00 do 21:00
Miesto: YOGA House, Panenská 33, Bratislava

FB Event »

Les ako vnímajúce vedomie

Les ako vnímajúce vedomie

Pristupujme k lesu s rovnakou úctou a rešpektom ako ku všetkým živým stvoreniam na tejto planéte a výsledok takéhoto prístupu nám bude odmenou.

Každý z nás sa môže naladiť na jednotné vedomie lesa, ktoré je vnímavé a živé. Toto kolektívne vedomie, ktorého súčasťou je každý strom, vníma veľmi intenzívne všetko, čo sa v priestore lesa deje. Vníma, keď do priestoru lesa vstupujeme, ako sa tam pohybujeme, vníma dokonca vibračnú úroveň nášho vedomia a myšlienok. Dokáže rozpoznať náš zámer, aj aktuálne rozpoloženie. Les je jeden komplexný organizmus (či už na úrovni vedomia, alebo fyzickej hmoty), od ktorého je doslova zavislý život na celej Zemi vo forme v akej ho tu teraz poznáme.

Meditácia (úvodné slovo)

Úryvok z kurzu „Úvod do praktickej meditácie a vedomej realizácie“

01:16 – Čo je to meditácia – účel – benefity
02:40 – Princíp tvorby myšlienkových foriem
04:59 – Myseľ a tvorivosť ako dar
07:50 – MY ako čisté (slobodné) vedomie
08:22 – Meditácia ako cesta k sebe
09:05 – Meditácia – oprostenie od foriem
09:32 – Stotožnenie s formou ako možnosť
12:19 – Meditácia ako prirodzený stav vedomia
14:39 – Ako začať
16:15 – Podstata meditácie
17:44 – Na čo si dať pozor pri tvorbe myšlienok
18:41 – Hriech
19:42 – Meditatívny stav – pozorovateľ
20:26 – Zlo a dobro ako ilúzia
21:15 – Lucídne sny a astrálne cestovanie
24:08 – Uvolnenie a koncentrácia
25:15 – Stav prázdnoty
25:58 – Pozornosť a koncentrácia
32:38 – Pokračovanie kurzov
33:35 – Životná energia
34:47 – Uvolnenie tela

Wim Hof – dychová technika pre zvýšenie energie

Wim Hof – dychová technika pre zvýšenie energie

Základná dychová technika, ktorú nám v tomto videu predstavuje Wim Hof, je spúšťačom významne prospešných fyziologických zmien a o.i. nám pomáha aj navodiť stav, v ktorom sme fyzicky schopní príjimať a využívať viac energie a zároveň nám umožňuje efektívnejšie pracovať s našim vedomím. Na podobnom princípe funguje aj mnoho ďalších dychových cvičení, ktoré pochádzajú z roznych kultúr a spirituálnych smerov, od šamanského dýchania, cez holotropné dýchanie, až po dychové cvičenia známe z jogy (pranayama).

Prehĺbené dýchanie má za následok zvýšenie okysličenia nášho tela na bunečnej úrovni. Krv prenáša z pľúc viac kyslíku do celého tela, čo má za následok zvýšené vylučovanie oxidu uhličitého a zvýšenie pH našej krvy a tak aj nášho celého tela. Bunkám tak umožňuje prejsť vďaka dostatočnému okysličeniu na efektívnejší metabolizmus (odbúranie toxínov), príjem a spracovanie energie. Inak povedané, umožňuje nám to zvýšiť energetický prietok v našom tele na bunečnej úrovni.

AllatRA – Anastasia Novych

Veľmi zaujímavá kniha, ktorá na začiatku cesty určite stojí za prečítanie. Knihu vo formáte PDF je možné stiahnuť na tomto odkaze http://ibisbooks.cz/dload/book_allatra_cz.pdf

„Každý, kdo si bude přát, může si knihu stáhnout a podělit se o tyto informace s celým světem. Takovým způsobem se do rukou každého dostane nástroj pro transformaci sebe sama a společnosti lepším směrem.“
Anastasia Novych

Alebo pre tých pohodlnejších, či nevidiacich je tu aj možnosť vypočuť si ju vo forme audioknihy

Pokračovanie nahrávky a kompletný zoznam (26 častí) nájdete TU

Samadhi

Samadhi
Prvá časť filmu Samadhi (od tvorcov Inner Worlds, Outer Worlds) je od včera vonku. České titulky si môžete zapnúť v spodnej lište. Druhá časť bude nasledovať onedlho.

Samadhi odkazuje v mnohých spirituálnych smeroch (buddhizmus, hinduzimus, yoga atd.), na meditatívny stav absolútne prebudeného vedomia v prítomnosti, ktorý je považovaný za najvyšší stav vedomia, aký je v živote možné dosiahnuť na zemi.
Snímok je výpoveďou o súčastnom stave ľudských existencií a smere, ktorý je nutné nastúpiť, aby sme dosiahli oslobodenie na individuálnej aj kolektívnej úrovni.
 
„Zámerom tohto filmu však nie je naučiť vás niečo o Samadhi, alebo vašej mysli poskytnúť ďalšie informácie, ale inšpirovať vás k priamej skúsenosti objavenia vašej skutočnej podstaty.“

Fyzika a mysticizmus – kvantové otázky

Bližší pohľad na to, ako prichádza „veda“ (fyzika) okľukou na podstatu javov a sveta v ktorom existujeme.
Čo hovoril Platón pred 2500 rokmi a kopa ďalších zdrojov ešte skôr, ale tak „veda“ si razí svoju pomalú cestu a to je žiaľ fyzika ešte jeden z tých najpokrokovejších smerov, našťastie aj najpodstatnejších.

Úvodzovky používam preto, že VEDA nemá najmenší nárok sa nazývať vedou. Podstatou tohto slova je totiž VEDIEŤ a to so súčastnou vedou jednoducho nekorešponduje. To slovo prislúcha pôvodným Védam, ktoré vychádzali z vedenia a nie skúmania a analyzovania.

Kvantové otázky: O tieňoch a symboloch