Umenie milovať – Láska, vzťahy a sexualita

Milí priatelia, srdečne vás všetkých opäť pozývame na ďalšiu tematickú prednášku z cyklu Mystérium života, ktorá bude ako zásadná téma zároveň aj zavŕšením prvého ročníku tejto aktivity na Slovensku. Máj je vraj mesiacom lásky a v dobe prebiehajúcej transformácie tak aj príhodným časom pozrieť sa na lásku a vzťahy v novom svetle. Aby sme už viac nepotrebovali „mesiace, či sviatky lásky“, aby sa láska stala každodennou a prirodzenou súčasťou našich životov a medziľudských vzťahov. O láske sa totiž veľa hovorí, no v skutočnosti len málokto naozaj chápe  o čo ide.

Každé jedno z týchto stretnutí je súčasťou skladačky a touto prednáškou sa dostávame k centrálnej časti, ktorá prepája všetky tieto aspekty do jednej ucelenej mozaiky zvanej bytie. V súčasnosti je nám intenzívnejšie umožnený vstup do novej reality, ktorá je postavená na opätovnom rozpomenutí sa a pochopení základných princípov bytia, toho kým naozaj sme, odkiaľ pramení naše vedomie a čo je neoddeliteľnou súčasťou našej existencie.

Nech je vám celý tento projekt, stránky a prednášky inšpiráciou na ceste za skutočnou slobodou a rozpoznaním podstaty tejto veľkolepej hry, ktorej sa dobrovoľne účastníme.

 

o Láske

Povieme si o tom, čo je skutočná láska a čo naopak láskou nie je.

Ako vyzerá bezpodmienečná láska a jej prejavy.

Prečo je súcit tak dôležitým faktorom pre pestovanie bezpodmienečnej lásky.

Sebaláska ako základ prijatia a dávania lásky.

Prečo je rovnako dôležité naučiť sa lásku nie len dávať, ale aj prijímať.

Láska ako SLOBODA a umožnenie plného, neobmedzeného prejavenia individuálneho vedomia.

 

o Vzťahoch

Vzťahy ako myšlienkové konštrukty a obmedzujúce formy, s ktorými sa stotožňujeme.

Súčasné vzťahy ako výmenný obchod, manipulácia a boj o moc.

Ako sa vysporiadať s rozdielmi medzi mužským a ženským vnímaním vzťahov.

Odkiaľ vo vzťahoch pramení žiarlivosť a čo je jej príčinou.

Nevera a podvádzanie – ako to naozaj je.

Podmienené konanie vo vzťahoch prameniace z nevedomých vzorcov.

Ako nájsť partnera, ktorého v živote potrebujeme.

Dvojplameň/spriaznená duša/karmický partner

A hlavne si predstavíme najvyšší potenciál vzťahov ako interakcie dvoch bytostí na úrovni duše.

 

o Sexualite

Súčastný stav sexuality na Zemi

Monogamia/polygamia/otvorené vzťahy

Miluj svoje telo – prijatie

Výber sexuálnych partnerov

Energetická podstata sexuálnej interakcie

Mechanická sexualita vs. vnímavá vnútorná sexualita

Hanba, hanblivosť, pocit viny a iné bloky znemožňujúce nám prežívať uvoľnenú sexualitu.

Prijatie, uvoľnenie a vnímanie ako základ prirodzenej sexuality.

Opätovné uchopenie hlbokej sexualitu ako neoddeliteľnej súčasti našej prirodzenosti.

Milovanie ako hra a ako na to.

 

A keďže hovoriť o láske je ako obdivovať výklad cukrárne zvonku, tak to nebude len o slovách. Ráčte vstúpiť a ochutnať… 🙂 Pozvite aj svojich priateľov a známych, ktorých tieto témy zaujímajú, prednáška sa nebude opakovať…

Vstupné bude symbolických 5€ ako príspevok na chod a pokračovanie našej činnosti.

Čas: nedeľa 14. mája od 18:00 do 21:00
Miesto: YOGA House, Panenská 33, Bratislava

FB Event »