Vedomý bozk

Tak, ako každý večer.. aj dnes odprevádzam jedno nádherné stvorenie na druhý breh existencie tejto úrovne bytia.

Láskavé pohladenie a jemný dotyk pier nasleduje VEDOMÝ BOZK v ktorom sa začíname obaja strácať….

Vnem sa koncentruje do jediného bodu, ktorý reprezentuje jedinečné energetické zoskupenie a tak zároveň aj podstatu tohto javu s ktorým sa stotožňujeme. Naše osobnosti sa rozplývajú a iluzórna oddelenosť stráca svoje čaro. Nikto už nevie pokiaľ siaha koho individualita, všetko sa zlieva do jediného vedomia zakúšajúceho jedinečnú skúsenosť vedomého bozku dvoch fyzických tieľ na úrovni hmoty. Všetko ostatné je v tomto momente stratené – zanechané svetu myšlienkových foriem, ktorému viac nevenujeme pozornosť.

Plynutie času sa pomaly vytráca kdesi v diaľke a my sa točíme v špirále nekonečna. Neexistuje už viac hore, ani dole.. stráca sa pozorovateľ (kto by nazeral na celú situáciu z pozície JA), rovnako ako samotný bozk a zostáva len čistý stav prežitku jediného vedomia, ktoré je zároveň samé touto možnosťou, ktorej zakúšanie nám/si stvorenie v tejto sfére umožňuje. To je moment v ktorom všetky slová strácajú zmysel a z vedomého bozku sa stáva jediné 💗