Zmysel života, najvyšší zámer, osud, karma a EGO

Pravdepodobne najintenzívnejšou otázkou ľudských bytostí na Zemi, je otázka o zmysle života a bola to aj jedna z najzásadnejších otázok môjho osobného poznania. Aký má vlastne život zmysel, prečo sme sa narodili do fyzickej reality, máme tu nejaké poslanie, alebo to všetko nemá vôbec žiadny význam? Existuje osud a všetko je predurčené, alebo je to všetko iba vecou náhody a šťastia?

Hľadaniu odpovedí som zasvätil prakticky celý svoj život (našťastie zatiaľ pomerne krátky :), aby som priebežne zistil, že som ich mal celý čas pred očami. Len najrôznejšie koncepty mojej mysle mi nedovolili uvidieť nesmiernu jednoduchosť týchto odpovedí. V skratke povedané, zmyslom života je samotný život. Prítomné a bdelé bytie v existencii, zažívanie a vnímanie nekonečnej rozmanitosti stvorenia v celej jeho kráse. Konať v súlade so životom tak, aby sme boli šťastní a cítili, že žijeme. Že robíme to, čo nás naozaj baví a napĺňa. Slobodne si volíme, čo chceme v živote robiť a keď bude pre nás najväčším šťastím sedieť celý život zatvorení v pivnici, tak je to zmyslom vášho života. Aký zmysel životu sami dáte, taký bude mať. Aj keď toto je samozrejme extrémny a málo pravdepodobný príklad, keďže túžbou duše je zažívať a poznávať možnosti, ktoré jej stvorenie a pobyt v tejto sfére ponúka

Predstavte si to, ako keď vypustíte deti do určitého priestoru a tie v ňom istým spôsobom konajú a interagujú medzi sebou. Skúmajú všetko nové a nepoznané, zažívajú nové pocity a skúsenosti, ale hlavne robia iba to, čo ich skutočné baví a napĺňa, nech je to v tej danej chvíli čokoľvek. NIKDY nezotrvávajú pri činnostiach, ktoré ich nezaujímajú a nenapĺňajú, ako to robia „dospelí“.

Život je práve takouto hrou. Naše zdrojové vedomie nás vypustilo „do sveta“ ako odštepky samého seba, ktoré sú schopné prežívať pocit absolútnej individuality vďaka ilúzii oddelenosti práve preto, aby mohli opäť poznávať. Stvoriteľ nás vyprevádzal z „domu“ s odkazom: Choď a ŽI, hraj sa a zažívaj všetky možnosti, ktoré ti stvorenie ponúka. Dávam ti do vienka nekonečný tvorivý potenciál, aby si mohol slobodne spoznávať všetky možnosti môjho nekonečného potenciálu. Aby si si mohol slobodne vytvoriť život, aký len budeš chcieť, bez akýchkoľvek obmedzení. Ale keď budeš chcieť, môžeš si vytvoriť aj tieto obmedzenia.

Touto hrou je zakúšanie samého seba, inak povedané všetkých svojich nekonečných potenciálov, ktoré sú manifestované prostredníctvom nás. MY sme tvorcovia svojich vesmírov, realít, životov a prežitkov. Preto jediné, čo je nám dané, je život sám a DAR. Týmto darom je určitý potenciál, prostriedok na podporu vlastnej existencie a života ako takého, ktorý nesie každý jeden z nás v súlade s týmto najvyšším zámerom. Pretože MY sme Život. Bez nás (individuálnych vedomí), ktoré sú schopné vnímať manifestovaný potenciál, by život neexistoval a tým pádom by neexistovalo ani samotné stvorenie a znovu by zostalo len pôvodné vedomie túžiace po skúsenosti samého seba a nekonečných potenciálov, ktoré sú jeho súčasťou.

Základným predpokladom zotrvania v hre je však podpora seba samého ako manifestácie života. Konaním PROTI životu v akejkoľvek podobe ideš sám proti sebe a kráčaš do záhuby. Chvíľkovo (v ponímaní univerza) je to môžné, z dlhodobého hľadiska to však nefunguje a jedinec, či spoločenstvo takto konajúce zaniká.

EGO má jednu zásadnú nevýhodu, nekoná v prospech života a celku, ale v prospech vlastnej osobnosti tvorenej výhradne myšlienkovými formami, konštruktmi a stotožneniami. Preto je z hľadiska existencie neprimerane dlhodobé zotrvávanie vedomia v EGU istým spôsobom kontraproduktívne. Okrem toho, že duša trpí pod tiahou neslobody, tak v prípade dlhodobého a nezvratného konania proti životu, vedie takúto individuálnu existenciu k rozpusteniu neperspektívneho vedomia, konajúceho v rozpore s pôvodným zámerom ŽIŤ.

Neexistuje teda žiadny osud v zmysle predurčeného a nezmenitelného bytia. Existujú však určité plány a osud si tvoríme sami, vlastnými slobodnými rozhodnutiami a ich dôsledkami, ktoré z nich pramenia. Tieto dôsledky sú často nazývané aj karmou, ktorá však nie je trestom, ani odmenou, je len dôsledkom určitých rozhodnutí, činov a reakcií. Preto je také dôležité uchopiť tvorbu svojho života do vlastných rúk a vytvoriť si realitu, ktorú zažívame plnohodnotne v šťastí a naplnení.